ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Неоантроп

Неоантропи (від грецьк. neos — нова і anthropos — людина) — узагальнена назва людей сучасного типу (Homo sapiens), викопних та тих, що існують зараз. Основні антропологічні особливості неоантропів, які відрізняють їх від палеоантропів і археоантропів, — великий череп з високим чолом, відсутність надбрівних дуг, добре розвинений підборідний виступ. Викопні неоантропи мали більш масивний скелет, ніж сучасні люди. Стародавні неоантропи створили багату пізньопалеолітичну культуру (різноманітні знаряддя з каменю, кістки й рогу, житла, шитий одяг, поліхромний живопис на стінах печер, скульптуру, гравірування на кістках та рогах). Найдавніші з нині відомих кісткових залишків неоантропів (на о. Калімантан) мають вік 39 тис. років.