ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Демократія

Демократія (від грецьк. demos — народ і kratos — влада) — форма державного устрою, при якому народ вважається джерелом влади; йому належить право брати участь у вирішенні державних справ у поєднанні з широким колом цивільних прав і свобод.