ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Остракізм

Остракізм (від грецьк. ostrakon — глиняний черепок) — вигнання громадян з поліса голосуванням за допомогою черепків; введено в Афінах за часів Клісфена (509 р. до н. є.) з метою захисту політичних засад демократії. Якщо проти людини, яка звинувачувалася в прагненні скинути демократію, під час голосування збиралося 6 тис. черепків, вона вважалася осудженою і повинна була покинути Аттіку протягом 10 днів. Таке вигнання (переважно на 10 років) не позбавляло прав громадянства і власності.