ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Деми

Деми (грецьк. demoi) — територіальні округи в Аттіці, встановлені архонтом Клісфеном (заданими Геродота, їх було 100). На чолі дема стояв демарх, який обирався на один рік. Вій завідував фінансами, вів облік громадян і метеків, які мешкали в демі, вносив до списків нових членів общини.