КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА

Контркультура

«Контркультура» — загальне позначення різнорідних за ідейно-політичною орієнтацією цінностей певних груп (вживається в літературі молоді —- «нових лівих», хіппі, бітників тощо), які протиставляються офіційним цінностям. Цей протест набуває різних форм: від пасивних до екстремістських; загальнодемократичні цілі нерідко поєднуються з анархізмом, «лівацьким» радикалізмом; спрощений спосіб життя проникнутий культурним нігілізмом, технофобією, релігійними пошуками.