ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Тиранія

Тиранія (від грецьк. tyrannos — володар, повелитель) — форма державної влади в Греції, встановлена насильницьким шляхом і заснована на одноосібному правлінні. Ранньогрецька тиранія сприяла послабленню аристократичних родів, готуючи підґрунтя для встановлення демократичного ладу. Прикладом ранньої тиранії є правління Пісістрата в Афінах і Полікрата на острові Самое. Пізньогрецька, або молодша, тиранія виникла в період кризи поліса в умовах гострої боротьби олігархії з розореними прошарками демосу в кінці V — II ст. до н. є. Саме в цей час назва «тиранія» набула негативного значення.