КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА

Постмодернізм

Постмодернізм в архітектурі та образотворчому мистецтві — сукупність тенденцій у художній культурі другої половини XX ст., пов'язаних з радикальною переоцінкою цінностей авангардизму. Утопічні спрямування колишнього авангарду змінилися більш самокритичним відношенням мистецтва до себе самого, а війна з традицією — співіснуванням з нею, принциповим стилістичним плюралізмом. Постмодернізм, відкидаючи раціоналізм «інтернаціонального стилю», звернувся до наочних цитат з історії мистецтва, до неповторних особливостей навколишнього пейзажу, поєднуючи все це з новітніми досягненнями будівельної технології. Образотворче мистецтво постмодернізму (раннім рубежем якого став поп-арт) проголосило лозунг «відкритого мистецтва», яке вільно взаємодіє зі всіма старими і новими стилями. У цій ситуації колишнє протистояння традиції та авангарду втратило своє значення.