КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА

Неопозитивізм

Неопозитивізм — один з основних напрямів філософії XX ст., форма позитивізму. Основні ідеї сягають емпіризму та феноменалізму (Дж. Берклі, Д. Юм.). Відкидаючи можливість філософії—теоретичного пізнання світоглядних проблем, протиставляє науку філософії. Своє завдання бачить у розробці методу логічного або лінгвістичного аналізу знання (або мови — наукової, філософської, повсякденної). Ідеї неопозитивізму знайшли вираження в діяльності Віденського гуртка, на основі якого склався логічний позитивізм.