КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА

Постіндустріальне суспільство

Постіндустріальне суспільство — позначення в соціології і футурології нової стадії суспільного розвитку, яка йде слідом за індустріальним суспільством. У різних концепціях «постіндустріального суспільства», висунутих в кінці 1960—1970-х pp. XX ст. (Д. Белл, Г. Кан, 3. Бжезінський, А. Турен та інші), основою поступального розвитку суспільства вважається зміна різних технологічних епох, а також галузевий і професійний розподіл праці. Провідну роль у «постіндустріальному суспільстві» отримують сфера послуг, наука і освіта, корпорації поступаються провідним місцем університетам, а бізнесмени — вченим і професійним фахівцям. У 1980-х pp. концепція «постіндустріального суспільства» отримує розвиток у теорії «інформаційного суспільства» (Е. Масуда, Дж. Нейсбіт та інші), в якій відображене реальне зростання значення в житті суспільства виробництва, розподілу й споживання інформації.