МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва з Європі

Закличний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі був підписаний 1.08.1975 у Гельсінкі керівниками 33 європейських держав, США і Канади. МІСТИТЬ домовленості, які повинні виконуватися в повному обсязі як єдине ціле, зі) безпеки в Європі, 2) співробітництва в галузях економіки, науки і техніки, охорони навколишнього середовища, 3) співробітництва в гуманітарних та інших сферах, 4) подальших кроків після наради. Містить 10 принципів, що визначають норми взаємовідносин і співробітництва: суверенна рівність, повага прав, властивих суверенітету; незастосування сили або загрози силою; непорушність кордонів; територіальна цілісність; мирне урегулювання конфліктів; невтручання у внутрішні справи; повага прав людини і основних свобод; рівноправність і право народів розпоряджатися своєю долею; співробітництво між державами; виконання міжнародно-правових зобов'язань.