МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Гельсінська міжнародна нарада з безпеки та співробітництва в Європі (1975)

Нарада з безпеки та співробітництва в Європі — загальноєвропейська нарада (за участю США і Канади) в 1975 р. Перший етап наради (за участю міністрів закордонних справ 33 держав) проходив у Гельсінкі з З по 7 липня 1973 р. Другий етап (представлені 35 держав) проходив з 18вересня 1973 р. по 21 липня 1975 р^в Женеві. Третій етап (представлені політичні й державні керівники 35 держав) — з ЗО липня по 1 серпня 1975 р. в Гельсінкі. 1 серпня 1975 р. було підписано Заключний акт, що став важливим чинником забезпечення миру в Європі. Заключний акт передбачає проведення періодичних зустрічей представників держав-учасників для перевірки виконання його положень. На Мадридській конференції НБСЄ (квітень 1991 р.) прийняте рішення про створення Парламентської асамблеї (заснована в липні 1991 р.) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).