МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

«Холодна війна»

«Холодне війна» — термін, що вказує на стан військово-політичної конфронтації держав і груп держав; під час «олодної війни» ведеться гонка озброєнь, застосовуються економічні заходи тиску (ембарго, економічна блокада тощо), здійснюється організація військово-стратегічних плацдармів і баз, проводяться ідеологічні диверсії.

«Холодна війна» виникла незабаром після закінчення Другої світової війни; була припинена у другій половині 80-х — на початку 90-х pp. головним чином у зв'язку з демократичними перетвореннями в СРСР і в багатьох країнах колишньої соціалістичної системи.