КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Китайська Народна Республіка

1 жовтня 1949 р. була проголошена Китайська Народна Республіка (КНР). Керівництво Китаю на чолі з Мао Цзедуном взяло курс на націоналізацію власності та колективізацію сільського господарства, створення засад радянської моделі соціалізму. У роки так званого «великого стрибка» (1958—1960) проводилися форсування темпів економічного зростання, тотальне усуспільнення засобів виробництва, ліквідація сільськогосподарських кооперативів, створення «народних комун» і т. д. «Культурна революція» (1966—1976), що викликала дезорганізацію управлінського апарату, поглибила кризу народного господарства. Ця політика Комуністичної партії Китаю (що згодом зазнала різкої критики в Китаї) була переглянута після смерті Мао Цзедуна (в 1976 р.) на користь проведення курсу економічних реформ з метою перетворити Китай до середини XXI ст. у високорозвинену державу. Була розширена господарська самостійність підприємств, допущена багатоукладність в економіці, з метою залучення іноземного капіталу в Китай утворені «відкриті економічні райони» і «спеціальні економічні зони». З початку 1990-х pp. визначився перехід до «соціалістичного ринкового господарства», здійснюваний КПК.