СРСР ТА ПОСТРАДЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ

Перебудова

Перебудова — термін, який почав широко вживатися з середини 80-х pp. XX ст. і означав курс на реформування тоталітарної системи в СРСР. Політика перебудови, розпочата частиною керівництва КПРС на чолі з М. С Горбачовим, призвела до значних змін в житті країни і світі загалом (гласність, політичний плюралізм, закінчення «холодної війни» тощо). До кінця 80-х — початку 90-х pp. внаслідок суперечності й непослідовності в здійсненні перебудови сталося загострення кризи в усіх сферах життя суспільства, а потім почався розвал Радянського Союзу.