ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Олігархія

Олігархія (грецьк. oligarchia — влада небагатьох) — форма державного управління, при якій політичне і економічне панування здійснює невелика група аристократів. Уперше поняття олігархія зустрічається у філософа Арістотеля та історика Полібія при визначенні форми державного устрою, яка виникає внаслідок виродження аристократії.