МІЖНАРОДНІ СТОСУНКИ В 30-ті РОКИ XX ст.

«Аншлюс» Австрії

Аншлюс (нім. Anschluss — об'єднання) — у широкому значенні політика «не насильного» приєднання до Німеччини заселених німцями земель, що проводилася з 1918 р. німецькою державою після Версальського мирного договору, особливо після приходу до влади нацистів, і була направлена головним чином проти Австрії і Чехословаччини; у німецькій історіографії цей термін частіше за все вживається там, де мається на увазі рух в Австрії за приєднання до німецького рейху; у російській історичній літературі під терміном «аншлюс» розуміється включення Австрії до складу рейху 13 березня 1938 р.