ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Аристократія

Аристократія (від грецьк. aristos — кращий і kratos — влада) — 1) Форма державного правління, при якій влада належить представникам родової знаті. 2) У рабовласницькій і феодальній державі — найбільш привілейований стан.