РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Сюрреалізм

Сюрреалізм (франц. surrealisme, букв. — надреалізм) — напряму мистецтві XX ст., який джерелом мистецтва проголосив сферу підсвідомості (інстинкти, сновидіння, галюцинації), а його методом — розрив логічних зв'язків, замінених вільними асоціаціями. Сюрреалізм склався в 1920-х pp., розвиваючи деякі риси дадаїзму (письменники А. Бретон, Ф. Суло, Т. Тцара, художники М. Ернст, Ж. Арп, Ж. Міро). З 1930-х pp. (художники С Далі, П.Блум, І. Танги) головною рисою сюрреалізму стала парадоксальна алогічність поєднання предметів і явищ.