РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Футуризм

Футуризм (від лат. futurum — майбутнє) — авангардистський напрям в європейському мистецтві 1910—1920-х pp., переважно в Італії та Росії. Намагаючись створити «мистецтво майбутнього», декларував (у маніфестах і художній практиці італійського поета Ф.Т. Марінетті, російських кубофутуристів з «Гілеї», учасників «Асоціації егофутуристів», «Мезоніна поезії», «Центрифуги») заперечення традиційної культури (спадщини «минулого»), культивував естетику урбанізму і машинної індустрії. Для живопису (в Італії — У. Боччоні, Дж. Северіні) характерні напливи форм, багаторазові повторення мотивів, ніби підсумовуючих враження, отримані в процесі стрімкого руху. Для літератури — переплетення документального матеріалу й фантастики, у поезії (В. В. Хлєбніков, В. В. Маяковський, І. Сєверянін) — мовне експериментування.