ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Неандертальці

Неандертальці — стародавні викопні люди — палеоантропи, що жили приблизно 200 — 35 тис. років тому (кінець раннього і середній палеоліт) в Європі, Азії та Африці. Назва походить від одної з перших (1856) знахідок в долині Неандерталь (Neandertal), поблизу Дюссельдорфа (ФРН). Неандертальці займали проміжне положення між архантропами і викопними людьми сучасного фізичного типу (неоантропами). Для неандертальців Західної Європи характерні: невеликий зріст (близько 160 см), великий мозок (до 1700 см3), череп з розвиненими надбрівними дугами і спадистим лобом, нижня щелепа без підборідного виступу.