ВСТУП ДО ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Історичні джерела

Під історичними джерелами розуміють будь-які засоби інформації, які безпосередньо відображають історичний процес і дають можливість вивчати минуле людського суспільства. Це все те, що створене раніше людським суспільством і що дійшло до наших днів у вигляді предметів матеріальної культури, пам'яток писемності та усних переказів, які дозволяють судити про події минулого, побут, звичаї, мову різних народів. Історичні джерела дослідники умовно поділяють на групи -— писемні, речові, усні, а також кіно-, відео-, аудіо-, фото- і електронні матеріали. Як історичні джерела використовують також дані таких наук, як географія, антропологія, етнологія, лінгвістика, ономастика, нумізматика, геральдика, генеалогія, сфрагістика, фалеристика, метрологія, топоніміка та інші.