Довідник школяра і студента Всесвітня історія

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

ПЕРЕДНЯ АЗІЯ В ДАВНИНУ

СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

ВИНИКНЕННЯ ІСЛАМУ І АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ

ДВІ ІМПЕРІЇ: ВІЗАНТІЙСЬКА І ФРАНКСЬКА

ЕПОХА ВІКІНГІВ

ЄВРОПА В X—ХІІІ ст.

БОРОТЬБА НАРОДІВ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ ПРОТИ ЧУЖОЗЕМНИХ ЗАГАРБНИКІВ

СЕЛЯНИ І СЕНЬЙОРИ

СЕРЕДНЬОВІЧНЕ МІСТО

ЄВРОПА В XIV—XV ст.

ДУХОВНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЗАХОДУ

УТВОРЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

КРАЇНИ АЗІЇ (ДО КІНЦЯ XV ст.)

ІСТОРІЯ НОВОГО ЧАСУ

ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ

РЕФОРМАЦІЯ В ЄВРОПІ

НІДЕРЛАНДСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

ФРАНЦІЯ В XVI—XVІI ст.

АНГЛІЯ В XVI ст.

ТРИДЦЯТИЛІТНЯ ВІЙНА (1618—1648)

МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВА В XVI—XVII ст.

ПОЛЬЩА В XVI—XVII ст.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ В XVI—XVII ст.

КРАЇНИ СХОДУ В XVI—XVIII ст.

АНГЛІЯ В XVII—XVIII ст.

РОСІЯ В КІНЦІ XVII—XVIII ст.

НІМЕЧЧИНА І АВСТРІЯ У XVIII ст.

ПІВНІЧНА АМЕРИКА У XVIII ст.

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

ПРАВЛІННЯ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА. ПЕРША ІМПЕРІЯ У ФРАНЦІЇ

КРАЇНИ ЄВРОПИ В 1815—1847 pp.

РЕВОЛЮЦІЇ 1848—1849 pp. У ЄВРОПІ

УТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ В ІТАЛІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ

АНГЛІЯ В 50—60-тi pp. XIX ст.

США В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА (1861—1865 pp.)

РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

РОБІТНИЧИЙ І СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РУХ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА В КІНЦІ XVIII — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПЕРЕДОВИХ КРАЇНАХ (1870—1914 PP.)

РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В КІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ РУХИ НАРОДІВ СВІТУ В КІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В КІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (1914—1918 pp.)

ОБЛАШТУВАННЯ ПІСЛЯВОЄННОГО СВІТУ

ЗАХІДНІ ДЕМОКРАТІЇ В 20—30-ТІ РОКИ XX ст.

ТОТАЛІТАРНІ ТА ДИКТАТОРСЬКІ РЕЖИМИ

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

МІЖНАРОДНІ СТОСУНКИ В 30-ті РОКИ XX ст.

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939—1945)

США ТА КАНАДА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

СРСР ТА ПОСТРАДЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Історичні джерела

Хронологія

ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Антропогенез

Архантроп

Пітекантроп

Палеоантроп

Праобщина

Макроліти

Палеоліт

Неандертальці

Мезоліт

Мікроліти

Неоліт

Неоантроп

Кроманьйонці

Родова община

Фратрія

Матріархат

Патріархат

Екзогамія

Ініціація

Сусідська община

Расогенез

Плем'я

Енеоліт

Бронзовий вік

Залізний вік

Культура

Цивілізація

Держава

Тотемізм

Анімізм

Фетишизм

Магія

Шаманізм

Міфологія

Язичество

СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Періодизація історії стародавнього Єгипту

Іригація

Номарх

Фараон

Жерці

Тутмос ІІІ

Аменхотеп IV (Ехнатон)

Тутанхамон

Сфінкс

Піктографічне письмо

Ієрогліфи

Папірус

Мумія

ПЕРЕДНЯ АЗІЯ В ДАВНИНУ

Дворіччя (Месопотамія, Міжріччя)

Шумер

Лугаль

Патесі (енсі)

Урукагіна

Аккад

Саргон І

Вавилон

Хаммурапі

Ассирія

Ашшурбанапал

Навуходоносор II

Палестина

Фінікія

Стародавній Ізраїль

Авраам

Мойсей

Давид

Соломон

Монотеїзм

Іудаїзм

Біблія

Кір ІІ Великий

Дарій І

Клинопис

Зикурати

СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

Хараппська цивілізація (Мохенджо-Даро й Хараппа)

Арійське нашестя

Веди

Індуїзм

Варни

Касти

Буддизм

Культури Яншао та Луншань у Китаї

Династія Ся

Династія Шан (інь)

Вани

Династія Чжоу

Література стародавнього Китаю

Імперія Цінь

Імперія Хань

Конфуцій

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Періодизація історії Стародавньої Греції

Мінос

Кносс

Мікенська цивілізація

Дорійці

Архонт

Басилей

Агора

Античність

Давньогрецький поліс

Демос

Аристократія

Олігархія

Фаланга

Гопліти

Акрополь

Буле

Ареопаг

Реформи Солона

Геліея

Еклесія

Спарта

Апела

Герусія

Ефори

Ілоти

Періеки

Тиранія

Реформи Клісфена

Філа

Деми

Остракізм

Стратег

Демократія

Колонії античні

Греко-перські війни

Пелопоннеська війна

Еллінізм

Александр Македонський

Геродот

Ксенофонт

Музи

Мусейон

Архімед

Ератосфен

Арістарх Самоський

Гіппократ

Фалес

Геракліт

Піфагор

Демокріт

Сократ

Платон

Арістотель

Епікур

Трагедія

Есхіл

Софокл

Комедія

Арістофан

Риторика

Демосфен

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Періодизація історії Стародавнього Риму

Ромул

Триба

Курія

Коміції

Куріатні коміції

Центуріатні коміції

Трибутні коміції

Патриції

Плебеї

Сецесія

Сервій Туллій

Центурія

Форум

Сенат

Магістрати

Консул

Претори

Диктатор

Народні трибуни

Нобілітет

Когорта

Легіон

Тріумф

Пунічні війні

Ганнібал

Мітрідат VI Євпатор

Луцій Корнелій Сулла

Спартак

Марк Ліциній Красс

Гней Помпей

Гай Юлій Цезар

Гай Юлій Цезар Октавіан (Октавіан Август)

Марк Антоній

Клеопатра

Преторіанці

Принципат

Марк Туллій Цицерон

Горацій

Вергілій

Овідій

Лукрецій Кар

Династія Юліїв-Клавдіїв

Тіберій

Калігула

Клавдій

Нерон

Плутарх

Клавдій Птолемей

Пліній старший

Таціт

Гладіатори

Династія Флавіїв

Династія Антонінів

Домінат

Християнство

Ісус Христос

Колонат

Діоклетіан

Константин І

Велике переселення народів

Поняття «середні віки»

Періодизація історії середніх віків

ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Давні германці

Вестготи

Остготи

Вандали

Гуни

Aттіла

Лангобарди

Всесвітні собори

Митрополит

Папство

Єпархія

Єпископ

Чернецтво

Монастирі

Абат

Місіонерство

Франки

Хлодвіг

«Салічна правда»

Династія Меровінгів

Англосакси

Англосаксонські королівства

ВИНИКНЕННЯ ІСЛАМУ І АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ

Шейх

Мухаммед

Хіджра

Іслам

Коран

Джихад

Сунізм

Шиїзм

Халіф

Халіфат

Арабський халіфат

Омейяди

Аббасиди

ДВІ ІМПЕРІЇ: ВІЗАНТІЙСЬКА І ФРАНКСЬКА

Візантія

Ранньовізантійський період

Сєрєдньовізантійський період

Пізньовізантійський період

Аріанство

Монофісити

Іконоборство

Феми

Феодалізм

Майордом

Династія Каролінгів

Бенефіцій

Рицарство

Секуляризація

Карл Мартелл

Карл Великий

Імунітет

«Каролінгське відродження»

Скрипторій

Верденський договір 843 р.

ЕПОХА ВІКІНГІВ

Вікінги

Тінг

Бонди

Ейрік Рудий

Лейф Ейріксон

Альфред Великий

Вільгельм І Завойовник

Едда

«Пісня про Нібелунгів»

«Беовульф»

Саги

Скальди

Руни

ЄВРОПА В X—ХІІІ ст.

Династія Капетінгів

Саксонська династія в Німеччині

«Священна Римська імперія»

Франконська династія

Династія Гогенштауфенів (Штауфенів)

Кардинал

Конклав

Целібат

Інвеститура

Інтердикт

Папа Григорій VII

Генріх IV

Православ'я

Католицизм

Вормський конкордат 1122 р.

Авіньйонське полонення пап

Перше Болгарське царство

Симеон Великий

Богомильство

Кирило і Мефодій

Велика Моравія

Пржемисловичі

Мешко І

Болеслав І Хоробрий

Романський стиль

Хрестові походи

Духовно-рицарські ордени

Династія Плантагенетів

Річард І Левове Серце

Генріх II Плантагенет

«Велика хартія вільностей»

Парламент

Альбігойці

Людовік IX Святий

Філіпп IV Красивий

Генеральні штати у Франції

Натуральне господарство

Владимиро-Суздальське князівство

Юрій Долгорукий

Андрій Боголюбський

Всеволод Велике Гніздо

Віче

БОРОТЬБА НАРОДІВ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ ПРОТИ ЧУЖОЗЕМНИХ ЗАГАРБНИКІВ

Олександр Невський

Льодове побоїще

Кордовський халіфат

Альгамбра

Реконкіста

Сельджуки

Латинська імперія

Чингісхан (Темучжин)

Батий

Золота орда

Баскаки

СЕЛЯНИ І СЕНЬЙОРИ

Стан

Феодальна рента

Панщина

Серви

Вілани

Сеньйор

Васалітет

Омаж

Замок

Донжон

Турнір

Герольд

СЕРЕДНЬОВІЧНЕ МІСТО

Бюргерство

Майстер

Шедевр

Цехи

Гільдії

Ганзейський союз (Ганза)

Банк

Ярмарки

Комуна міська

Магдебурзьке право

Арсенал

Ратуша

ЄВРОПА В XIV—XV ст.

Столітня війна

Династія Валуа

Жакерія

Повстання Уота Тайлера

Жанна д'Арк

Людовік ХІ

Війна Червоної і Білої троянд

Папська область

Генуя

Венеція

Дож

Неаполітанське королівство

Анжуйська династія

Арагон

Кастилія

Кортеси

Гранди

Кабальєро

Ідальго

Друге Болгарське царство

Стефан Душан

Османська імперія

Баязід Блискавичний

Тимур (Тамерлан)

Мехмед II Фатіх (Завойовник)

Казимир ІІІ Великий

Кревська унія

Люксембурзька династія

«Золота булла»

Рейхстаг

Габсбурги

Ян Гус

Гусити

Таборити

Чашники

Грюнвальдська битва

Кальмарська унія

ДУХОВНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЗАХОДУ

Трубадури

Мінезингери

Ваганти

Інквізиція

Ауто-да-фе (аутодафе)

Жебрущі чернечі ордени

Франциск Ассизький

Схоластика

Фома Аквінський

Гутенберг Йоганн

Готичний стиль

Рицарський роман

УТВОРЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Іван Калита

Дмитрій Донськой

Мамай

Куликовська битва

Іван ІІІ

Боярська дума

Дворянство

Феофан Грек

Андрій Рубльов

КРАЇНИ АЗІЇ (ДО КІНЦЯ XV ст.)

Імперія Суй

Імперія Тан

Династія Сун

Династія Юань

Династія Мін

Ямато

Мікадо

Самураї

Сьогун

Держава Гуптів в Індії

Раджа

Раджпути

Делійський султанат

ІСТОРІЯ НОВОГО ЧАСУ

Термін «нова історія» («новий час»)

ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ

Огляд Великих географічних відкриттів

Перший період відкриттів

Другий період відкриттів (середина XVI — середина XVII ст.)

Первинне накопичення капіталу

Мануфактура

Васко да Гама

Колоніалізм

Колумб Христофор

Вест-Індія

Тордесільяський договір

Ельдорадо

Кортес Ернан

Пісарро Франсіско

Магеллан Фернан

Дрейк Френсіс

Революція цін

РЕФОРМАЦІЯ В ЄВРОПІ

Лютер Мартін

Лютеранство

Індульгенція

Реформація

Анабаптисти

Мюнцер Томас

Селянська війна в Німеччині

Аугсбурзький релігійний мир

Мюнстерська комуна

Кальвін Жан

Кальвінізм

Протестантизм

Контрреформація

Єзуїти

Лойола Ігнатій

НІДЕРЛАНДСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

Іконоборче повстання 1566 р.

Вільгельм І Оранський

Морські та лісові гези

Каперство

Герцог Альба

Алькабала

«Гентське умиротворення»

Арраська унія

Утрехтська унія

Моріц Оранський

Генеральні Штати

Статхаудер

Великий пенсіонарій

Нідерландська Ост-Індська компанія

Нідерландська Вест-Індська компанія

ФРАНЦІЯ В XVI—XVІI ст.

Італійські війни

Франциск І

Гугеноти

Гугенотські (громадянські) війни

Абсолютизм

Варфоломіївська ніч

Генріх IV Бурбон

Династія Бурбонів

Нантський едикт

Людовік XIII

Кардинал Рішельє

Інтенданти

Талья

Кардинал Мазаріні

Фронда

Людовік ХIV

Кольбер Жан-Батіст

Протекціонізм

Меркантилізм

АНГЛІЯ В XVI ст.

Династія Тюдорів

Пери

Лендлорди

Копигольд

Джентрі

Огороджування

Генріх VІІІ

Англіканська церква

Пуритани

Єлизавета І

Непереможна армада

Англійська Ост-Індська компанія

ТРИДЦЯТИЛІТНЯ ВІЙНА (1618—1648).

Основні етапи Тридцятилітньої війни

Протестантська (Євангелічна) унія

Католицька ліга

Густав II Адольф

Валленштейн Альбрехт

Тіллі Йоганн-Церклас

Вестфальський мир

МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВА В XVI—XVII ст.

Іван IV Грозний

Опричнина

Лівонська війна

Казанські походи

Донське козацтво

Борис Годунов

«Урочні літа»

Єрмак Тимофійович

«Смутні часи»

Лжедмитрій І

Лжедмитрій II («тушинський злодій»)

Династія Романовых

Земські собори

Прикази

Стрільці

«Соборне уложення» 1649 р.

Разін Степан Тимофійович

Селянська війна під проводом С. Разіна

Патріарх Никон

Церковний розкол

Старообрядництво

ПОЛЬЩА В XVI—XVII ст.

Фільварки

Сигізмунд II Август

Люблінська унія

Річ Посполита

Шляхта

Сейм

Баторій Стефан

Династія Ваза

Брестська унія

КУЛЬТУРА ТА НАУКА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ В XVI—XVII ст.

Відродження (Ренесанс)

Леонардо да Вінчі

Мікеланджело Буонарроті

Рафаель Санті

Тиціан (Тиціано Вечелліо)

Бароко

Рембрандт Харменс ван Рейн

Рубенс Пітер-Пауел

Лопе де Вега

Веласкес (Родрігес де Сільва Веласкес) Дієго

Коперник Мікола

Бруно Джордано

Галілей Галілео

Мор Томас

Шекспір Уїльям

Сервантес де Сааведра Мігель

Рабле Франсуа

Мольєр (справжнє ім'я Жан-Батіст Поклен)

КРАЇНИ СХОДУ В XVI—XVIII ст.

Селім І

Сулейман І Кануні Великий

Диван

Яничари

Ага

Паша

Бей

Сіпахи (спахії)

Битва біля Лепанто

Мамлюки

Райяти (райя)

Сефевіди

Аббас І

Надир-шах Афшар

Маньчжурія

Династія Цін

Тойотомі Хідейосі

Токугава

Токугава Іеясу

Шах

Заміндар

Могольська імперія

Великі Моголи

Бабур Захіруддін Мухаммад

Акбар Джелаль-ад-діш

Шах Джахан

Аурангзеб

Шиваджі

Сікхизм

Сікхи

Тадж-Махал

АНГЛІЯ В XVII—XVIII ст.

Яків І Стюарт

Карл І Стюарт

Есквайр (сквайр)

Йомени

Довгий парламент

«Велика Ремонстрація»

Пресвітеріани

Індепенденти

Левелери

Кавалери

«Круглоголові»

«Залізнобокі»

Кромвель Олівер

Карл II Стюарт

Яків ІІ

Віги та торі

«Славна революція» 1688 р.

«Білль про права»

Війна за Іспанську спадщину

Ганноверська династія

Свіфт Джонатан

Дефо Данієль

Кук Джеймс

Промисловий переворот

Уатт Джеймс

Сміт Адам

РОСІЯ В КІНЦІ XVII—XVIII ст.

Петро І

Азовські походи

Стрілецький бунт

Повстання К. Булавіна

Сенат

Колегії

Найсвятіший Синод

Північна війна

Табель про ранги

Анна Іоаннівна

Бірон

Російсько-турецька війна 1735—1739 рр.

Єлизавета Петрівна

Ломоносов Михайло Васильович

Катерина ІІ

Російсько-турецька війна 1768—1774 pp.

Потьомкін Григорій Олександрович

Пугачов Омелян Іванович

Суворов Олександр Васильович

Ушаков Федір Федорович

«Жалувана грамота дворянству»

Три поділи Польщі

НІМЕЧЧИНА І АВСТРІЯ У XVIII ст.

Бранденбурзько-Прусська держава

Династія Гогенцоллернів

Фрідріх Вільгельм І

Фрідріх II Великий

Війна за Австрійську спадщину

Семилітня війна

Освічений абсолютизм

Прагматична санкція

Марія-Терезія Габсбург

Иосиф II Габсбург

ПІВНІЧНА АМЕРИКА У XVIII ст.

Війна за незалежність у північній Америці

«Сини свободи»

«Бостонське чаювання»

Континентальні конгреси

Вашингтон Джордж

Джефферсон Томас

Франклін Бенджамін

Декларація незалежності

«Статті конфедерації»

Конституція США (1787 p.)

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

Просвітництво

«Енциклопедія, або Тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел»

Вольтер

Монтеск'є

Дідро Дені

Руссо Жан-Жак

Людовік XVI Бурбон

Декларація прав людини і громадянина

Жирондисти

Санкюлоти

Якобінці

Гільйотина

Робесп'єр Максиміліан

Дантон Жорж-Жак

Марат Жан-Поль

Термідоріанський переворот

Директорія

ПРАВЛІННЯ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА. ПЕРША ІМПЕРІЯ У ФРАНЦІЇ

Наполеон І Бонапарт

Італійський похід Наполеона

Єгипетська експедиція Наполеона

Наполеонівські війни

Друга антифранцузька коаліція

Третя антифранцузька коаліція

Четверта та п'ята антифранцузькі коаліції

Перші поразки Франції, кінець французької експансії

Кінець наполеонівських воєн

Консульство

Кодекс Наполеона, або Цивільний кодекс

Трафальгарська битва

Адмірал Нельсон

Битва під Аустерліцом

Тільзітський мир

Континентальна блокада

«Сто днів» Наполеона

Віденський конгрес

Священний союз

КРАЇНИ ЄВРОПИ В 1815—1847 pp.

Луддити

Каннінг Джордж

«Гнилі містечка»

Королева Вікторія

Піль Роберт

Хлібні закони

Чартизм

Фритредерство

Німецький союз

Меттерніх (Метгерніх-Віннебург) Клеменс

Людовік XVIII

Карл Х

Липнева революція 1830 р. у Франції

Луї-Філіпп

Олександр І

Російсько-турецька війна 1806—1812 pp.

Вітчизняна війна 1812 р.

Бородінська битва

Кутузов Михайло Іларіонович

Декабристи

Микола І

Третій відділ

Російсько-турецька війна 1828—1829 pp.

Шаміль

Кавказька війна

Слов'янофіли

Західники

Герцен Олександр Іванович

Бєлінський Віссаріон Григорович

РЕВОЛЮЦІЇ 1848—1849 pp. У ЄВРОПІ

Революція 1848 р. і переворот 1852 р. у Франції

Друга республіка

Наполеон III

Бонапартизм

Друга імперія у Франції

Революція 1848—1849 рр. у Німеччині

Революція в Італії

Революція в Австрії

Революція в Угорщині

Петефі Шандор

УТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ В ІТАЛІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ

Сардинське королівство

Савойська династія

Мадзіні Джузеппе

Кавур Камілло-Бенсо

Гарібальді Джузеппе

Рісорджіменто

Юнкерство

Вільгельм І Гогенцоллерн

Бісмарк Отто

Північнонімецький союз (1867)

АНГЛІЯ В 50—60-тi pp. XIX ст.

Тред-юніони

Кооперація

Лібералізм

Пальмерстон Генрі

Фенії

Виборчий закон 1867 р.

США В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА (1861—1865 pp.)

Монро Джеймс

Доктрина Монро

Міссурійський компроміс

Американо-мексиканська війна 1846—1848 pp.

Республіканська партія США

Аболіціонізм

Браун Джон

Лінкольн Авраам

Громадянська війна в США

Причини війни

Розпад Союзу

Перший етап війни

Другий етап війни

Підсумки війни

Генерал Улісс Грант

РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

Кримська війна 1853—1856 pp.

Олександр II Миколайович

Селянська реформа (1861)

Судова реформа

Земська реформа

Військові реформи

Російсько-турецька війна 1877—1878 pp.

Народництво

Олександр III

РОБІТНИЧИЙ І СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РУХ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Соціалізм

Комунізм

Сен-Симон де Анрі

Фур'є Шарль

Оуен Роберт

Маркс Карл

Марксизм

Енгельс Фрідріх

Прудон П'єр-Жозеф

Бланкі Луї-Огюст

Лассаль Фердинанд

Анархізм

Бакунін Михайло Олександрович

І Інтернаціонал

ІІ Інтернаціонал

КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА В КІНЦІ XVIII — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

Науково-технічний прогрес

Брати Монгольф'є

Стефенсон Джордж

Фултон Роберт

Морзе Семюел Фінлі Бриз

Лобачевський Микола Іванович

Гершель Вільям

Лаплас П'єр-Сімон

Гумбольдт Александр

Кант Іммануїл

Гегель Георг-Вільгельм-Фрідріх

Діалектика

Матеріалізм

Романтизм

Реалізм

Шиллер Йоганн-Фрідріх

Байрон Джордж-Ноел-Гордон

Скотт Вальтер

Діккенс Чарлз

Гете Йоганн-Вольфганг

Гейне Генріх

Пушкін Олександр Сергійович

Дюма Александр

Гюго Віктор-Марі

Бальзак де Оноре

Купер Джемс-Фенімор

Людвіг ван Бетховен

Шопен Фрідерік

Верді Джузеппе

Паганіні Нікколо

Глінка Михайло Іванович

Брюллов Карл Павлович

Гойя Франсіско-Хосе

Рококо

Ампір

ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПЕРЕДОВИХ КРАЇНАХ (1870—1914 PP.)

Імперіалізм

Трест

Синдикат

Картель

Монополія

Франко-прусська війна

Революція 1870 р. та Паризька комуна 1871 р.

Вільгельм II Гогенцоллерн

Канцлер Бюлов

Консервативна партія Великобританії

Дізраелі Бенджамін, граф Біконсфілд

Ліберальна партія Великобританії

Ллойд-Джордж Девід

Громадянське суспільство

Клемансо Жорж

Справа Дрейфуса

Бріан Аристид

Пуанкаре Раймон

Рузвельт Теодор

Тафт Вільям Хауард

Вільсон Вудро

Період Мейдзі в Японії

Мейдзі Ісін

Муцухіто

РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В КІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Микола II Олександрович

Група «Визволення праці»

Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч

Більшовики

Есери

Російсько-японська війна

Перша російська революція (1905—1907)

Маніфест 17 жовтня

Союз російського народу

Кадети

Октябристи

Ради робітничих депутатів

Державна дума

Столипінська аграрна реформа

Столипін Петро Лркадійович

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ РУХИ НАРОДІВ СВІТУ В КІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Домініон

Гомрул

Младотурки

Младотурецька революція

Сіньхайська революція в Китаї

Сунь Ятсен

Діас Порфіріо

Мадеро Франсіско Індалесіо

Мексиканська революція 1910—1917 pp.

Вілья Франсіско 1910—1917 pp.

Сапата Еміліано

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В КІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Троїстий союз

Міжамериканські конференції

Гаазькі конвенції 1889 і 1907 pp.

Франко-російський союз

Антанта

Японо-китайська війна 1894—1895 pp.

Англо-бурська війна

Іспано-американська війна

Марокканські кризи

Італо-турецька війна (1911)

Балканські війни

КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Інтелігенція

Дарвін Чарлз-Роберт

Резерфорд Ернст

Кюрі П'ер

Бор Нільс

Ейнштейн Альберт

Менделєєв Дмитро Іванович

Фрейд Зігмунд

Белл Александер Грейам

Даймлер Готліб Вільгельм

Бенц Карл

Дізель Рудольф

Нобелі

Едісон Томас-Алва

Попов Олександр Степанович

Ньєпс Нісефор

Дагер Луї-Жак-Манде

Брати Люм'єр

Брати Райт

Натуралізм

Толстой Лев Миколайович

Достоєвський Федір Михайлович

Драйзер Теодор

Шоу Джордж Бернард

Верн Жюль

Символізм

Декадентство

Уайльд Оскар

Уїтмен Уолт

Марк Твен

Імпресіонізм

Постімпресіонізм

Модернізм

Рєпін Ілля Юхимович

Ренуар П'ер-Огюст

Ван Гог Вінсент

Айвазовський Іван Костянтинович

Гоген Поль

Ейфель Гюстав

Чайковський Петро Ілліч

Вагнер Ріхард

Пуччіні Джакомо

Оффенбах Жак

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Що вивчає новітня історія

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (1914—1918 pp.)

Сараєвське вбивство

Події Першої світової війни

Верденська операція

Революція в Австро-Угорщині

Листопадова революція в Німеччині

Компьєнське перемир'я 1918 р.

ОБЛАШТУВАННЯ ПІСЛЯВОЄННОГО СВІТУ

Паризька мирна конференція 1919—1920 pp.

Версальський мирний договір

Ліга Націй

Репарації

План Дауеса

План Юнга

Вашингтонська конференція

Рапалльські договори 1920 і 1922 pp.

Генуезька конференція

Лозаннська конференція

Локарнські угоди

Пакт Келлога-Бріана

ЗАХІДНІ ДЕМОКРАТІЇ В 20—30-ТІ РОКИ XX ст.

Кулідж Калвін

«Велика депресія»

«Новий курс» Ф. Д. Рузвельта

Рузвельт Франклін-Делано

Чімберлен Невілл

Черчілль Уїнстон Леонард Спенсер

Мільєран Александр

Торез Моріс

Народний фронт

Даладьє Едуард

ТОТАЛІТАРНІ ТА ДИКТАТОРСЬКІ РЕЖИМИ

Тоталітаризм

Лютнева революція 1917 р. в Росії

Тимчасовий уряд

Ради робітничих і солдатських депутатів

Жовтнева революція 1917 р.

Рада Народних Комісарів

Диктатура пролетаріату

Громадянська війна

«Воєнний комунізм»

Нова економічна політика (НЕП)

Утворення СРСР

Сталін (Джугашвілі) Йосиф Віссаріонович

Колективізація сільського господарства в СРСР

Індустріалізація

П'ятирічки

ГУТАБ (ГУЛАГ)

Фашизм

Муссоліні Беніто

Веймарська республіка в Німеччині

Гітлер Адольф

Антисемітизм

Третій рейх

Революція 1931—1936 pp. в Іспанії

Громадянська війна в Іспанії

Франко Баамонде Франсіско

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Пілсудський Юзеф

Радянсько-польська війна 1920 р.

Режим «санації»

Масарик (Гарріг Масарік) Томаш

Бенеш Едуард

Горті Міклош

Антонеску Йон

Королівство сербів, хорватів і словенців

КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Революція 1925—1927 pp. у Китаї

Гоміндан

Чан Кайші

Ганді Мохандас Карамчанд

Гандізм

Кемалістська революція в Туреччині

Кемаль (Ататюрк)

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Авангардизм

Абстракціонізм (абстрактне мистецтво)

Футуризм

Сюрреалізм

Кубізм

Структуралізм

Булгаков Михайло Опанасович

Манн Томас

Манн Генріх

Брехт Бертольд

Хемінгуей Ернест Міллер

Сент-Екзюпері Антуан

Гашек Ярослав

Гарсіа Лорка Федеріко

Маяковський Володимир Володимирович

Єсенін Сергій Олександрович

Гріффіт Девід-Уорк

Ейзенштейн Сергій Михайлович

Чаплін Чарлз Спенсер

Вестерн

Дісней Уолт

Реріх Микола Костянтинович

Пікассо Пабло

Далі Сальвадор

Легар Ференц-Франц

Прокоф'єв Сергій Сергійович

Рахманінов Сергій Васильович

Шаляпін Федір Іванович

Карузо Енріко

Павлова Анна Павлівна (Матвіївна)

Джаз

Блюз

Бернар Сара

Станіславський Костянтин Сергійович

МІЖНАРОДНІ СТОСУНКИ В 30-ті РОКИ XX ст.

Маньчжоу-Го

Антикомінтернівський пакт

«Аншлюс» Австрії

Мюнхенський договір 1938 р.

Пакт Молотова — Ріббентропа

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939—1945)

Огляд Другої світової війни

Перший період війни

Напад Німеччини на СРСР

Вступ у війну США. Розширення масштабів війни

Відкриття другого фронту в Європі. Закінчення Другої світової війни

Радянсько-фінська війна

План «Барбаросса»

Велика Вітчизняна війна 1941—1945 pp.

Ленд-ліз

Жуков Георгій Костянтинович

Тегеранська конференція

Рух Опору

Холокост

Гестапо

Кримська (Ялтинська) конференція

Потсдамська (Берлінська) конференція

Трумен Гаррі

Нюрнберзький процес

Квантунська армія

Камікадзе

США ТА КАНАДА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

План Маршалла

Маккарті Джозеф Реймонд

Ейзенхауер Дуайт-Девід

Кеннеді Джон Фітцджералд

Джонсон Ліндон

Ніксон Річард Мілхаус

«Уотергейський скандал»

Форд Джеральд Рудольф

Картер Джеймс (Джіммі) Ерл

Рейган Рональд Уїлсон

Буш Джордж Герберт Уокер

Клінтон Білл

Буш Джордж Уокер

КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Еттлі Клемент-Річард

Британська Співдружність націй

Суецька криза

Тетчер Маргарет

Мейджор Джон

Блер Ентоні

Шарль де Голь

Помпіду Жорж

Жіскар д'Естен Валері

Міттеран Франсуа

Ширак Жак Рене

Аденауер Конрад

Брандт Віллі

Шмідт Гельмут

Коль Гельмут

«Зелені»

Німецька Демократична Республіка

Ульбріхт Вальтер

Хонеккер Еріх

«Берлінська стіна»

Об'єднання Німеччини

Шредер Герхард

СРСР ТА ПОСТРАДЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ

Хрущов Микита Сергійович

Гагарін Юрій Олексійович

Брежнєв Леонід Ілліч

Дисиденти в СРСР

Війна в Афганістані

Андропов Юрій Володимирович

Горбачов Михайло Сергійович

Перебудова

Гласність

Серпневий путч 1991 р.

Єльцин Борис Миколайович

Співдружність незалежних Держав (СНД)

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ)

Організація Варшавського договору

Революція 1956 р. в Угорщині

Кадар Янош

«Тиха революція» в Угорщині

Новотний Антонін

Дубчек Александр

Чехословацька криза 1968 р. («Празька весна»)

Свобода Людвіг

Гусак Густав

«Оксамитова революція» в Чехословаччині

Гавел Вацлав

Польська об'єднана робітнича партія (ПОРП)

Гомулка Владислав

Герек Едвард

Польська «Солідарність»

Ярузельський Войцех

Валенса Лех

Георгіу-Деж Георге

Чаушеску Ніхолає

Революція 1989 р. в Румунії

Ілієску Іон

Живков Тодор

Революція 1989 р. у Болгарії

Югославія

Тіто (Броз Тіто) Йосиф

КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Китайська Народна Республіка

Мао Цзедун

Ден Сяопін

Неру Джавахарлал

Ганді Індіра

Держава Ізраїль

Meїp (Мейєрсон) Голда

Хо Ші Мін

В'єтнам

Пол Пот

Державні перевороти у Афганістані

Хомейні Рухолла Мусаві

Апартеїд

Мандела Нельсон Роліхлахла

Африканський національний конгрес

Перон Хуан Домінго

Хустісіалізм

Варгас Жетуліу Дорнеліс

Кастро Рус Фідель

Че Гевара Ернесто

Диктатура Сомоси в Нікарагуа

Революція в Нікарагуа

Революція в Сальвадорі

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародний валютний фонд (МВФ)

ЮНЕСКО

«Холодна війна»

Арабо-ізраїльська війна 1948—1949 pp.

Рада Європи (1949)

Організація американських держав

Женевські угоди 1954 р. щодо Індокитаю

НАТО

Війна в Кореї

Конференція в Бандунзі

Близькосхідна криза 1956 р.

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС)

Організація країн-експортерів нафти

Рух неприєднання

Карибська криза

Організація африканської єдності

Війна США у В'єтнамі

«Шестиденна війна» Ізраїлю проти арабських країн

Договір про непоширення ядерної зброї

Договір про ПРО

Договори ОСО-1 і ОСО-2

Арабо-ізраїльська війна 1973 р.

Гельсінська міжнародна нарада з безпеки та співробітництва в Європі (1975)

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва з Європі

Шенгенська угода

«Буря в пустелі»

СНО-1 і СНО-2

Європейський союз

Глобальні проблеми сучасності

КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА

Постіндустріальне суспільство

Екзистенціалізм

Сартр Жан Поль

Камю Альбер

Неопозитивізм

Функціоналізм

Постмодернізм

Ле Корбюзье Шарль-Едуар

Ремарк Еріх-Марія

Гapcia Маркес Габріель

Фелліні Федеріко

Kубрик Стенлі

Бондарчук Сергій Федорович

Спілберг Стівен

Фентезі

Бітники

Контркультура

Поп-арт

Шостакович Дмитро Дмитрович

Свиридов Георгій (Юрій) Васильович

Бернстайн Леонард

Домінго Пласідо

Рок-музика

«Бітлз»

Висоцький Володимир Семенович

Хіпі

«Нова хвиля»

Peп