Історія Росії - Від найдавніших часів до наших днів

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВКП(б) - Всесоюзна комуністична партія (більшовиків)

ВЦВК - Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет

ВНК - Всеросійська надзвичайна комісія

ГОЕЛРО - План відбудови народного господарства і його електрифікації 

ГУЛАГ - Головне управління виправно-трудових таборів, трудових поселень і місць ув’язнення

Держплан - Державна комісія для розробки планів розвитку країни

ДКНС - Державний комітет із надзвичайного стану до н. е. - до нашої ери і т. д. - і так далі ін. - інші

КНР - Китайська Народна Республіка

КНДР - Корейська Народно-Демократична Республіка

колгосп - колективне господарство

ЛЕФ - Лівий Фронт Мистецтв

млн. - мільйон, мільйонів

н. е. - наша ера

НАТО - Північно-Атлантичний Альянс

НДР - Німецька Демократична Республіка

НЕП - Нова економічна політика

НКВС - Народний комісаріат внутрішніх справ о. - острів

ОВД - Організація Варшавського договору 

ООН - Організація об’єднаних націй р. - рік

радгосп - радянське господарство

Раднарком (РНК) - Рада народних комісарів

РАПП - Російська асоціація пролетарських письменників

РЕВ - Рада економічної взаємодопомоги

РКП(б) - Російська комуністична партія (більшовиків)

рр. - роки

РРФСР - Радянська Російська Федеративна Соціалістична Республіка

РСДРП - Російська соціал-демократична робітнича партія

РСДРП (б) - Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків)

РСЧА - Робітничо-Селянська Червона Армія

РСЧФ - Робітничо-Селянський Червоний Флот

с. - сторінка, сторінок

СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік ст. - століття

США - Сполучені Штати Америки тис. - тисяча, тисяч

ТОЗ - Товариство зі спільного обробітку землі

УНР - Українська Народна Республіка

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка