Історія України навчальний посібник

На шляху до незалежності

Погіршення соціально - економічного становища

У серпні 1990 р. В. Р. України прийняла закон про економічну самостійність республіки, у червні 1991 р. вона вирішила встановити свою юрисдикцію над усіма підприємствами України. Однак економіка республіки, як і СРСР у цілому, лишилася переформованою субсидії нерентабельним підприємствам складали до 45% державних витрат. Адміністративні методи, старі зв'язки вже не діяли, а до створення нових було далеко Розпочався спад виробництва у 1990 р. національний доход скоротився на 4%, а у 1991-му — ще на 13%! Підвищення роздрібних цін 2 квітня 1991 р. вдвічі (у січні 1992 р. вони вже перевищували рівень грудня 1990 р. у 8 разів, їх зростання щонайменше у 1,5 раза перевищувало зростання доходів) призвело до різкого погіршення життєвого рівня населення. Стимулу ж для розвитку економіки «лібералізація» цін не дала, оскільки проводилась в умовах збереження монополізму на ринку.