XV. УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА

15.17. Науково-технічна революція і глобальні проблеми сучасності. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Досягнення України в космічній галузі

1. Загальна характеристика НТР.

2. Основні проблеми НТР.

3. Чорнобильська катастрофа.

4. Україна і дослідження космосу.

Існують різні визначення науково-технічної революції (НТР). Найбільше ними захоплювались у радянський період вітчизняної історії, щоб, з одного боку, показати безперервність і глибину революційних процесів, а з іншого — довести переваги соціалістичної системи господарства. У розвинених країнах Європи і Америки воліли краще прискорювати науково-технічний прогрес і раціонально користуватись його плодами, ніж вести ідеологічні дискусії з цього приводу.

Отже, у вітчизняній історичній літературі збереглось визначення НТР як процесу корінних, якісних змін у науці та техніці, які призвели до глибоких зрушень у характері й змісті матеріального виробництва, до нового визначення місця й ролі людини в сучасному суспільстві.

Науково-технічна революція характеризується багатьма показниками. Найважливішими з них є:

— проникнення науки у мікросвіт, в структуру елементарних частинок речовин;

— прорив людини у макросвіт, у космос;

— відкриття і використання нових видів енергії — атомної, сонячної і т. п.

— освоєння виробництва штучних матеріалів;

— автоматизація виробництва, створення і поширення електронних обчислювальних машин;

— розвиток нових технологій;

— перетворення науки в безпосередню продуктивну силу, диференціація науки;

— інтеграція процесів розвитку науки і освіти;

— вибухоподібне зростання інформації, виникнення так званого "інформаційного" суспільства, коли швидше рухається той, хто володіє кращою оперативною інформацією.

Науково-технічна революція загострила попередні й породила нові глобальні, тобто спільні для всієї планети, проблеми, їх можна розподілити на чотири групи за сферами виявлення: міжнародні відносини, взаємодія суспільства й природи, суспільства і науки, науки і людини.

Для першої групи проблем важливим є збереження миру. Нагромадження і вдосконалення зброї масового знищення, довільне, неконтрольоване її розповзання по планеті, в тому числі у "гарячі точки", несе в собі реальну загрозу катастрофи всього людства.

Екологічні наслідки людської діяльності відносяться до другої групи глобальних проблем. Потепління клімату, виникнення "озонових дір" свідчить про надмірне техногенне навантаження на земній кулі.

Третя група — це економічні, соціальні і політичні наслідки НТР. За деякими підрахунками, при нинішніх темпах споживання енергоресурсів запасів вугілля на планеті вистачить на 80, газу — на 50, нафти — на 40 років. Виснаження енергетичних ресурсів, дефіцит сировини і продовольства супроводжуються винайденням нових видів матеріалів, джерел енергії та шляхів її використання. Для того, щоб наука служила прогресу, важливо послідовно здійснювати демілітаризацію у всіх країнах, об'єднувати зусилля для спільного розв'язання глобальних проблем. Використання досягнень НТР зумовило різкий якісний стрибок окремих держав і формування трьох провідних центрів економічного розвитку: Західна Європа — США — Японія. Вони й визначають сучасні тенденції людської цивілізації.

Відносини науки і людини набули виняткового характеру. Наука перетворилась на безпосередню продуктивну силу. Недооцінка науки та її результатів характерна для економічно відсталих держав, приречених і далі відставати за рахунок власної бездіяльності і "відтоку мізків". Бурхливий розвиток науки і техніки ставить людину в залежність від наукових досягнень, змінює її інтелект і навіть зовнішність, зумовлює появу нових медичних проблем.

Аварія на Чорнобильській АЕС у квітні .1986 р. показала, яку загрозу становить бездумне ставлення до науково-технічного прогресу.

Науково-технічна революція породила не тільки проблеми. Вона водночас вказує на шляхи їхнього розв'язання. НТР дала світові шанс на виживання, яке можливе тільки за умов інтеграції й мирного співіснування держав і народів.

У світовому співтоваристві Україна належить до числа держав, які ведуть дослідження космічного простору. В Україні діє Національне космічне агентство. У 1997 р. з території США було запущено космічний корабель, на борту якого знаходився перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

Українські ракетобудівники мають високий авторитет у всьому світі. Українські ракетоносії "Зеніт-2" були вибрані для здійснення запусків з плавучого космодрому згідно міжнародного проекту "Морський старт". Практичне значення мали розробки українських вчених та конструкторів для створення і діяльності міжнародної космічної станції — найграціознішого проекту в історії космонавтики.

Ключові дати

квітень 1986 р. — аварія на Чорнобильській АЕС 1997 р. - політ першого космонавта незалежної України у космос