XV. УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА

15.7. Створення власної грошово-фінансової системи незалежної України

1. Роль грошей у суспільстві.

2. Передумови створення власної грошової системи.

3. Грошова система України.

Гроші — це специфічний товар, який виконує в суспільстві роль загального еквівалента. Вони відіграють важливу роль для нормального функціонування економіки, розвитку ринкового господарства. У процесі суспільного відтворення гроші обслуговують усі сфери економічних відносин, виконуючи при цьому функції міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження, світових грошей.

Форми організації грошового обігу в країні, встановлені Державним законодавством, — це і є грошова система.

У Радянському Союзі основним засобом платежу були карбованці (рублі). Наприкінці 1980-х років почав набирати темпів процес знецінення грошей. Не дивлячись на зростання готівкової емісії, тобто додаткового випуску грошей, банки виявились неспроможними задовольнити потреби в готівці. Зростання номінальних доходів без забезпечення розвитку товарного виробництва зумовило вимивання низки товарів першої необхідності. У 1991 р. в Україні та інших радянських республіках розпочався гострий "грошовий голод". У країні до рублів додались купони, без яких на її території неможливо було зробити жодної покупки. Рублі, які друкувалися в Росії, взагалі перестали надходити в Україну. Тоді у 1992 р. випустили в обіг власні грошові знаки — так звані купони з написом "карбованці". Україна вийшла з рубльової зони. Внаслідок цього, інфляції розмінних монет взагалі не існувало, а рахунок грошей ішов спочатку на сотні, потім тисячі і мільйони карбованців. Такі гроші незабаром втратили важливіші функції і стали гальмом економічного розвитку України. До цього додавалися проблеми приватизації, масові випадки ошукування громадян різними об'єднаннями посередників, трестами, переведення капіталів за кордон і т.д. З другої половини 1994 р. в Україні розпочався жорсткий курс на приборкання інфляції. В економіку залучались іноземні інвестиції. Активізувались зв'язки з Міжнародним валютним фондом та Європейським банком реконструкції і розвитку.

У вересні 1996 р. в обіг була введена сучасна грошова одиниця — гривня. Обмінний курс становив 100 тис. купоно-карбованців за одну гривню. Нові гроші були віддруковані в Англії та Канаді.

Назва гривні бере свій початок з часів Київської Русі. У 1918 р. у гривнях випускались кредитні білети Державного банку Української Народної Республіки. Після проголошення в 1991 р. Акту про незалежність України було вирішено назвати гривнею власну грошову одиницю, зберігши назву для розмінних монет — "копійка".

Українська грошова система ґрунтується на обігу кредитних і паперових грошей. Величина будь-якої національної грошової одиниці визначається її золотим вмістом, який встановлює держава через валютний курс.

Для нормального розвитку економіки потрібні стабільні гроші, тому Національний банк України веде жорстке планування й регулювання грошового обігу. Кількість грошей в обігу визначається відношенням суми цін товарів до числа оборотів однойменних грошових одиниць. Отже, існує пряма взаємозалежність рівня виробництва в державі і кількості грошей в обігу.

Певна стабілізація грошової одиниці є одним із досягнень економіки незалежної України. Однак грошова система України функціонує не ізольовано, а залежить як від стану національної економіки і ходу ринкових реформ, так і від фінансових коливань на світовому ринку.

Ключові дати

1996 р. — введено гривню — грошову одиницю України