Історія українського суспільства

Тема 12

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-2010 рр.)

12.1. Соціальний та економічний розвиток України на етапі незалежності (1991-2010 pp.).

12.1.1. Становлення соціально-економічного суверенітету України.

12.1.2. Етапи реформування соціально-економічної сфери незалежної України.

12.1.3. Спроби системного реформування економіки й соціального забезпечення держави на етапі 1990-х.

12.1.4. Особливості та перспективи соціально-економічного розвитку України в XXI ст.

12.2. Політичні процеси незалежної України (1991 — 2010 рр.)

12.2.1. Формування інститутів державної влади в Україні після проголошення незалежності. Особливості конституційного процесу 1990-2010 рр. Причини та спроби подолання системного протистояння держав но-в лад них гілок.

12.2.2. Політичні партії незалежної України. Проблема взаємодії суспільства й влади. Особливості та перспективи поглиблення суспільної демократії в Україні.

12.3. Етнонаціональний і конфесійно-релігійний розвиток українського суспільства на етапі незалежності.

12.3.1. Етнонаціональні процеси в Україні періоду незалежності.

12.3.2. Релігійно-церковне життя незалежної України.

12.4. Україна в системі міжнародних відносин 1991 — 2010 рр.

12.4.1. Декларація напрямів і принципів зовнішньої політики України. Проблема зовнішньополітичних пріоритетів у 1990-Х-2010 рр.

12.4.2. Сучасні інтеграційні процеси й Україна: дилема оцінок і шляхів реалізації.

Резюме.

Терміни і поняття.

Питання для перевірки знань.

Завдання для індивідуальної роботи.

Література для поглибленого вивчення.

Вивчивши матеріал цієї теми, студент знатиме:

• підвалини соціально-економічної політики незалежної України;

• соціальні результати комплексного реформування економіки України: його успіхи та прорахунки;

• особливості та перспективи соціально-економічного розвитку України в XXI ст.;

• специфіку формування інститутів державної влади, специфіку конституційного процесу 1991 — 2010 pp.;

• проблеми розвитку українського політикуму, політичних партій; особливості взаємовідносин суспільства та влади на етапі незалежності;

• особливості етнонаціональних процесів, відродження релігійно-церковного життя в незалежній Україні;

• концептуальні основи формування зовнішньополітичних пріоритетів України на етапі незалежності;

• дилему оцінок і шляхів реалізації інтеграційних орієнтирів України,

а також умітиме:

• формувати комплексне уявлення про результати заходів, спрямованих на реформування ключових галузей економіки України після проголошення незалежності;

• виявляти основні тенденції розвитку економічної та соціальної сфери життя сучасної України, виходячи з історично закладених передумов;

• аналізувати конституційний процес в Україні після 1991 р. з формуванням цілісного бачення впливу цього процесу на політичний розвиток суспільства;

• давати оцінку діяльності політичних партій, їх лідерів і керівників держави;

• визначати специфіку становлення етнокультурних процесів України;

• робити акценти на стратегічно важливих моментах релігійно-конфесійного розвитку суспільства на етапі незалежності;

• виявляти суспільні та міжнародні чинники змінюваності зовнішньополітичних пріоритетів України на етапі незалежності;

• окреслювати можливі перспективи розвитку українського суспільства у вимірі європейського, євроатлантичного та російського напрямів інтеграційних орієнтирів України.