Історія українського суспільства

Тема 11

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ПЕРІОД РОЗПАДУ СРСР І ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 рр.)

11.1. Концептуальні основа перебудова та її суперечності. Кадрове забезпечення перебудова в центрі а на місцях.

11.2. Суспільно-політичні процеси в Україні на етапі перебудова: 1985-1991 рр. Проголошення державної незалежності Україна.

11.2.1. Соціально-економічний і політичний розвиток України в другій половині 1980-х років. Розгортання руху за національне відродження України.

11.2.2. Україна на етапі боротьби за суверенітет і державну незалежність: 1990-1991 рр.

Резюме.

Терміни й поняття.

Питання для перевірки знань.

Завдання для індивідуальної роботи.

Література для поглибленого вивчення.

Вивчивши матеріал цієї теми, студент знатиме:

• особливості формування концепції «перебудови» та її суперечності в світлі історичної ретроспективи розвитку суспільства та її сучасних завдань;

• складну, суперечливу історію українського суспільства періоду «перебудови»;

• історичне значення перебудови як феномена, що підбив підсумок історії радянського суспільства й відкрив перспективи незалежного розвитку України,

а також умітиме:

• застосовувати теорію історичного розвитку для пояснення складних соціально-економічних процесів, які відбуваються в сучасному суспільстві;

• виявляти історичні наслідки в розвитку сучасних суспільних відносин;

• використовувати історичний досвід для підвищення рівня фахової підготовки економістів, виходячи з особливостей міжпредметних зв’язків історії українського суспільства й конкретики інших фахових дисциплін.