Історія українського суспільства

Тема 10

УРСР У 1945-1985  pp.

10.1. Повоєнна відбудова та соціально-політичний розвиток України в 1945-1953 pp.

10.1.1. Особливості відбудови народного господарства України: 1945-1953 pp.

10.1.2. Радлнізація західних областей України.

10.1.3. Ідеологічні кампанії та українське суспільне життя.

10.2. Українське суспільство в період з 1953-до середини 60-х років.

10.2.1. Суспільно-політичне життя.

10.2.2. Перетворення в економіці та соціальній сфері.

10.2.3. Лібералізація сфери культури та духовного життя.

10.3. Посилення системної кризи тоталітарного режиму в Україні (1965-1985 pp.).

10.3.1. Внутрішньополітичний розвиток.

10.3.2. Економічна політика. Зміни в суспільному житті.

10.3.3. Дисидентський рух.

Резюме.

Терміни і поняття.

Питання для перевірки знань.

Завдання для індивідуальної роботи.

Література для поглибленого вивчення.

Вивчивши матеріал цієї теми, студент знатиме:

• як проходила відбудова народного господарства України після закінчення Другої світової війни;

• особливості радянізації західних областей України;

• сутність ідеологічних кампаній у повоєнні роки та їх вплив на суспільне життя України;

• історію спроб демократизації суспільно-політичного життя України 1953 — 64 pp.;

• сутність лібералізації у сфері культури та духовного життя України в 1953 — 1964 pp.;

• вплив системної кризи тоталітарного ладу на внутрішньополітичний і соціально-економічний розвиток України (1965 — 1985 pp.);

• історію дисидентського руху в Україні,

• класифікувати підходи до оцінки суспільного розвитку України в 1945 — 85 рр.;

• визначати ознаки та механізми впливу тоталітарного режиму на соціально-економічні процеси та духовний розвиток української нації.