Історія українського суспільства

Тема 8

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В 1920 — 1930-ті роки

8.1. Передумова та зміст нової економічної політика в УСРР.

8.2. Кооперативний рух у 1920-ті роки в УСРР. його суспільно-політичне значення.

8.3. Партійно-політична система в УСРР в 1920-ті роки: правляча партія КП(б)У та опозиція.

8.4. Політика українізації. Культурне та релігійне життя республіки в період нової економічної політики. Ідеологізація всіх сфер суспільного життя.

8.5. Політика індустріалізації та колективізації в УСРР. Її соціальні цілі та наслідки.

8.6. Системна реконструкція суспільних відносин, політичної системи та культурного життя в республіці в 1930-ті роки.

8.7. Інкорпорація західноукраїнських етнічних територій до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини на початку 1920-х років, особливості їх конституційного та міжнародного статусу.

8.8. Соціально-економічне життя українських етнічних територій у складі країн Центральної Європи в 1920-1930-ті роки.

8.9. Діяльність політичних партій у Східній Галичині, Західній Волині та інших українських землях у період між світовими війнами.

Резюме.

Терміни і поняття.

Питання для перевірки знань.

Завдання для індивідуальної роботи.

Література для поглибленого вивчення.

Вивчивши матеріал цієї теми, студент знатиме:

• передумови, сутність і наслідки впровадження НЕПу в господарство України;

• особливості політичної системи УСРР напередодні запровадження нової економічної політики; специфіку політичної діяльності правлячої КП(б)У; умови, характер діяльності, ідеологічну класифікацію політичної опозиції в республіці;

• ідейні витоки політики українізації в УСРР, суспільно-політичні та ідеологічні результати її здійснення; особливості культурного та релігійного життя в Україні в 1920-ті роки;

• особливості національного життя німців, поляків, євреїв та інших меншин в УСРР у 1920-ті роки;

• сутність періоду реконструкції всіх сфер суспільного життя в УСРР наприкінці 1920-х — 1930-ті роки. Результати політики уніфікації та ідеологізації культурного та всіх сфер суспільного життя;

• передумови та політико-правові засади інтеграції західноукраїнських територій до складу Польщі, Румунії, Чехословаччини;

• особливості соціально-економічної політики польської, румунської та чехословацької влади щодо українського суспільства в 1920 — 1930-ті роки;

• політичні умови діяльності, класифікація та програмні засади українських політичних у державах Центральної Європи в 1920 — 1930-ті роки,

а також умітиме:

• аналізувати тенденції соціально-економічного й політичного життя українського суспільства в 1920 — 1930-ті роки;

• виявляти з урахуванням прикладу України передумови та витоки становлення авторитаризму, тоталітаризму та культу особи в суспільній свідомості мас;

• аналізувати досвід функціонування політичних систем відповідно до досвіду українського суспільства 1920 — 1930-х років;

• досліджувати витоки та особливості проблематики міжнаціональних відносин сучасної України відповідно до умов розвитку республіки в 1920 — 1930-ті роки.