Історія українського суспільства

Тема 7

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ, РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ І ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ 1914-1921 рр.

7.1. Перша світова війна й Україна. Відношення до війни соціальних і національних прошарків та політичних організацій українського суспільства.

7.2. Політична ситуація в Україні після Лютневої 1917 р. революції. Створення та діяльність Української Центральної Ради.

7.3. Українська Держава гетьманської доби: внутрішня й зовнішня політика П. Скоропадського.

7.4. Директорія УНР: її реформи й зовнішньополітичні орієнтації. Історія ЗУP. Причини встановлення радянської влади в Україні..

7.5. Причини поразки та здобутки українських національних урядів у революції 1917-1920 рр.

Резюме.

Терміни і поняття.

Питання для перевірки знань.

Завдання для індивідуальної роботи.

Література для поглибленого вивчення.

Вивчивши матеріали цієї теми, студент знатиме:

• політичні умови розвитку українського суспільства в період Першої світової війни;

• особливості діяльності українських політичних партій і рухів та їх ставлення до війни;

• історичні умови утворення та функціонування інститутів влади під час Української національно-демократичної революції 1917 — 1920 pp.;

• основні напрями зовнішньої та внутрішньої політики національних урядів;

• причини поразки та історичні уроки діяльності національно-демократичних сил у революції 1917 — 1920 pp.,

а також умітиме:

• аналізувати соціально-політичні умови розвитку українського суспільства напередодні та під час Першої світової війни;

• досліджувати особливості діяльності політичних партій і рухів підавстрійської та підросійської України в умовах Першої світової війни;

• аналізувати здобутки та прорахунки українських національних урядів у революції 1917 — 1920 pp.;

• розкривати історичні уроки української національно-демократичної революції 1917 — 1920 pp. та її роль у державотворчих процесах сучасної України.