Історія українського суспільства

Тема 4

ГЕТЬМАНЩИНА В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVII — XVIII ст.)

4.1. Гетьманщина: кордони, населення, політичний та адміністративно-територіальний устрій.

4.2. Процес і наслідки інкорпорації України до складу Російської імперії наприкінці XVII-y XVIII ст.

4.3. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України. Зародження та розвиток буржуазних відносин.

4.4. Правобережна Україна в другій половині XVII — у XVIII ст.: політичні та соціально-економічні процеси.

4.5. Стан української культури та освіти в останній третині XVII-y XVIII ст.

4.5.1. Духовне життя українського суспільства.

4.5.2. Розвиток освіти та науки.

4.5.3. Мистецтво: архітектура, живопис, музика, театр.

Резюме

Терміни й поняття

Питання для перевірки знань

Завдання для індивідуальної роботи

Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цієї теми, студент знатиме:

• специфіку суспільно-політичного устрою української державності наприкінці XVII — у XVIII ст.;

• сутність процесу поступової інкорпорації України до складу Російської імперії;

• особливості соціально-економічного розвитку Лівобережної України;

• специфіку політичного та соціально-економічного становища українського суспільства правобережних і західноукраїнських земель;

• особливості соціальних і національно-визвольних рухів на Правобережжі та в Західній Україні;

• роль в історії видатних політичних і суспільних діячів України;

• найвагоміші здобутки українського суспільства XVII — XVIII ст. у галузі культури, науки, освіти,

• вести обґрунтовані дискусії з приводу проблем суспільно-політичного розвитку України відповідно до чинника її геополітичного розташування та специфіки історичного минулого;

• порівнювати соціально-економічний розвиток ранньо-індустріального суспільства з доіндустріальним;

• досліджувати та аналізувати особливості господарської культури та побуту українців;

• уміти визначати причини занепаду та руйнації державності українського суспільства на цьому етапі;

• давати оцінку ролі особи в історії.