Історія українського суспільства

Тема 1

ЕТНОГЕНЕЗ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН. СУСПІЛЬСТВО ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ

1.1. Історичні та етнонаціональпі корені походження східних слов'ян.

1.2. Процес утворення держави Київська Русь: історичні та політичні уявлення. Норманська теорія та її сучасні критики.

1.3. Київська Русь: етапи становлення держави та суспільної організації.

1.4. Суспільно-політичний та економічний розвиток Київської Русі за часів князювання Володимира та Ярослава (кінець X - перша половина XI ст.).

1.4.1. Політична система Київської Русі. Роль князя, дружини. Боярська рада.

1.4.2. Економічне життя Київської Русі.

1.4.3. Соціально-класова структура суспільства. Зародження та розвиток феодальних відносин.

1.4.4. Релігійне та церковне життя Київської Русі.

1.4.5. Формування юридично-правових засад функціонування суспільства. «Руська правда». «Правда Ярославичів».

1.5. Суспільно-політичні рухи. Ідеологія правителів Київської Русі.

1.6. Феодальна роздробленість Київської Русі, її причини й наслідки.

1.7. Культура, освіта й наука Київської Русі.

1.8. Історичний вплив Київської Русі на розвиток європейської цивілізації.

1.9. Передумови та процес формування української народності на етапі держави Київська Русь.

1.10. Українська та зарубіжна політична думка щодо проблеми походження українців.

Резюме

Терміни й поняття

Питання для перевірки знань

Завдання для індивідуальної роботи

Література для поглибленого вивчення

• етногенетичне походження східних слов’ян;

• особливості соціально-економічного й політичного розвитку держави та суспільної організації Київської Русі на етапах її становлення, розквіту й занепаду;

• причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі;

• здобутки суспільства Київської Русі в галузі культури, освіти науки;

• роль і місце суспільства Київської Русі в системі європейської цивілізації;

• історичні та політичні виміри проблеми походження українського народу, а також умітиме.

• виокремлювати серед значного кола сучасних публікацій наукові підходи до етногенетичних коренів східних слов’ян, процесу становлення й розвитку держави та суспільної організації Київської Русі;

• формувати чіткі уявлення про особливі та загальноєвропейські цивілізаційні тенденції розвитку суспільства Київської Русі;

• вести обґрунтовані дискусії з приводу походження українського народу і його ролі в розвитку східнослов’янських племен і загальноєвропейської цивілізації.