Історія українського суспільства

Тема 3

СОЦІАЛЬНО ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ І КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

3.1. Причали, характер, рушійні сили, періодизація Української національної революції.

3.2. Початок розгортання національно-визвольної війни. Соціально-економічні зміни на українських землях упродовж лютого 1648 - червня 1652 р. Результати Селянської війни.

3.3. Утворення Української гетьманської держави: передумови, політико-адміністративний устрій. органи влади й управління, особливості внутрішньої політики.

3.4. Геополітичне становище та суспільно-політичне життя України в червні 1652 - серпні 1657 р. Українсько-російський договір 1654 р. та його сучасні оцінки.

3.5. Суспільно-політичні причини громадянської війни та поділу козацької України на два гетьманства (вересень 1657 - червень 1663 p.).

3.6. Боротьба за возз’єднання Української держави (липень 1663 - вересень 1676 p.).

3.7. Причини поразки української національної революції, її особливості та значення в історії українського суспільства та в контексті європейського революційного руху XVI-XVIІ ст.

Резюме

Терміни й поняття

Питання для перевірки знань

Завдання для індивідуальної роботи

Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цієї теми, студент знатиме:

• причини невдоволення українського суспільства, що призвели до активізації визвольного руху;

• державницьку стратегію Б. Хмельницького та складові становлення української державності в середині XVII ст.;

• інститути влади та управління в Українській гетьманській державі;

• напрями соціально-економічної політики Української гетьманської держави;

• причини та суспільні наслідки громадянської війни;

• уроки української національної революції та її значення в історії українського суспільства та європейського революційного процесу XVI — XVII ст., а також умітиме:

• аналізувати соціальні, економічні, політичні та міжнародні чинники, які впливали на перебіг подій під час української національної революції;

• особливості становлення та соціальну сутність Української гетьманської держави;

• складові внутрішньої та зовнішньої політики Української козацької держави з огляду на пошуки оптимального вирішення нагальних проблем суспільства та існування української національної держави;

• соціально-економічне становище та політичний розвиток українських земель у період Руїни;

• політичну діяльність гетьманів Правобережжя та Лівобережжя, спрямовану на за возз’єднання Української держави;

• вплив Української національної революції XVII ст. на розбудову української державності в контексті розвитку європейської цивілізації.