Історія українського суспільства

Післямова

Історія українського суспільства свідчить про складність і суперечливість процесів, які характеризували становлення й розвиток українства як унікального народу та нації. Утім, українське суспільство — це не тільки українці, а багатонаціональна спільнота, що, формуючись на основі української національної групи з характерними для неї етноісторичними коріннями, ментальністю, суспільними традиціями, включає в себе й риси багатьох інших народів — росіян, поляків, євреїв, греків, татар, болгар, німців, вірмен та інших, які від часів Київської Русі, литовсько-польської доби й подальших періодів проживали на українських землях, утворюючи її багатогранну історію й культуру.

Історія українського суспільства — це історія народів, які сформували суспільну єдність на теренах України й боролися за свою соціально-економічну, політичну, культурну окремішність, а в більш глобальному вимірі — за свою державність як передумову й гарантію їх поступального та цілісного розвитку. Українське суспільство пройшло тривалий і драматичний період позадержавного розвитку, коли особливої гостроти набувало не тільки питання автономії української спільноти, а й виживання народу України як окремої гілки європейської цивілізації. Отже, отримання державної незалежності — найбільший здобуток і ціннісний орієнтир суспільства України, яке впродовж усієї своєї історії намагалося зберегти своєю самобутність, утримати її ціною неймовірних зусиль, війн, повстань, національних і революційних рухів.

Пройшовши двадцятирічний етап незалежного розвитку, народ України зробив суттєвий крок у своєму соціально-економічному, політичному, націокультурному розвитку. Водночас на порядку денному — подолання суспільної розпорошеності, протистояння політичних сил як чинника внутрішньої нестабільності та зовнішньополітичної невизначеності країни; необхідність розробки національної ідеї, відсутність якої роз’єднує регіони та різні суспільні групи України. Історія вчить, що саме роз’єднаність суспільства та його політичної еліти було чи не найвагомішим чинником поразки українського народу в національних змаганнях у XVII та на початку XX ст.

Нині Україна, як і двадцять років тому, перебуває на етапі виборювання достойного їй місця в європейському цивілізаційному просторі. Це завдання здатне розв’язати молоде покоління, яке здобуває освіту та є новою генерацією українського суспільства. Поступовий розвиток України передбачає, що соціально-економічні й політичні процеси спрямовуватимуть високоосвічені фахівці, патріоти, які вболіватимуть за збереження найкращих традицій української спільноти, додаючи до цього реалізацію й втілення в практику тих потреб, яких вимагає сучасне суспільство. Саме на такі цілі орієнтована в навчальному процесі «Історія українського суспільства» як дисципліна, що є невід’ємною складовою підготовки спеціалістів університетського рівня.

Навчальний посібник «Історія українського суспільства» підготовлений професорсько-викладацьким складом кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», є спробою поглибити знання студентської молоді щодо суспільно-політичних процесів, які характеризували Україну в минулому та притаманні їй сьогодні, зорієнтувати молодь на формування активної громадянської позиції, на дієвий вплив на соціально-економічні й політичні проблеми, що впливатимуть на всебічний розвиток, прогрес, процвітання українського суспільства.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка