Історія української культури. Навчальний посібник

4. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури

Ґрунтуючись на принципах єдності культури старокиївської держави, культура Галицько-Волинського князівства сприяла збереженню і закріпленню історичних традицій Київської Русі навіть в умовах феодальної роздрібненості. Князівські міжусобиці та напади різних завойовників гальмували розвиток Галицько-Волинського князівства, але не змогли призупинити розвитку культурного процесу. Втілюючи ідею єдності давньоукраїнських земель, галицько-волинська культура примножувала багатющу скарбницю традицій української культури. За своїм ідейним змістом та художніми якостями ця культура була на рівні культур середньовічної Європи, а в окремих випадках перевищувала їх.

Галицько-Волинське князівство мало тісні культурні взаємозв’язки з країнами Західної Європи, що виявлялися в активній торгівлі, дипломатичних стосунках, різних політичних переговорах і взаємних візитах. Західні князі неодноразово відвідували Володимир, Холм, Галич, а галицькі та волинські князі в свою чергу не раз бували в столицях західних держав. Події культурного й політичного життя у Галицько-Волинському князівстві знаходили широкий відгук у хроніках західних держав. У той же час у Галицько-Волинському літописі розповідається про події в країнах Західної Європи. Взаємовпливи культур формували атмосферу міжнародної довіри та мирних взаємовідносин у жорстоку феодальну епоху воєн і розбою.

Літопис розповідає про візит Данила до угорського князівства. Данило “їхав поруч з королем за звичаєм руським: кінь під ним був напрочуд гарний, сідло з паленого золота, стріли й шабля прикрашені золотом та іншими оздобами, аж дивно було, кожух із оловира грецького, обшитий золотим плоским мереживом, і чоботи із зеленого сап’яну”. Воїни, які супроводили князя, теж були пишно одягнуті: “Від полків його йшла велика світлість від блискучої зброї”. Дружина князя справила велике враження на місцевих людей, а король Бела в захопленні казав: “Менш варта мені й тисяча срібла, ніж те, що ти приїхав руським звичаєм своїх батьків”. Між державами відбувався обмін мистецькими цінностями. Для церкви Богородиці в Холмі Данило привіз із угорської землі “чашу з багряного мармуру, вирізьблену чудовим мистецтвом...”. Мстислав Данилович подарував Конрадові Мазовецькому дорогий одяг та гарних коней з майстерно виготовленою збруєю.

Отже, через такі культурні центри, як Володимир, Холм, Галич і Львів, культурні впливи давньоруських земель надходили до східних слов’ян в Угорщину й держави Центральної Європи. У той же час Галицько-Волинські землі зазнавали істотних культурних впливів своїх західних сусідів. Різні сфери культури, зокрема такі, як освіта, мистецтво, філософія, література, розвивалися під впливом західної та східної культур. Засвоєні духовні й матеріальні цінності передавались іншим землям Стародавньої Русі. Разом із тим основа культури Галицько-Волинського князівства була українська, спільна з іншими князівствами Стародавньої Русі, а Галицько-Волинська Русь стала форпостом східнослов’янської духовності.

Питання для самоконтролю

1. Коли утворилось об’єднане Галицько-Волинське князівство?

2. За часів якого князя у Галичі було відкрито велику бібліотеку?

3. Які види і жанри літератури не дістала значного розвитку в XIII – першій половині XIV ст.?

4. Схарактеризуйте нові тенденції розвитку освіти в XIII – першій половині XIV ст.

5. У чому полягали особливості Галицько-Волинського літопису?

6. Назвіть ім’я видатного скульптора галицько-волинської доби.

7. Які види монументального живопису були поширені у часи Галицько-Волинского князівства?

8. Які мистецькі стилі панували в архітектурі та живописі Галицько-Волинського князівства (ХІІ – ХІІІ ст.)?

9. Назвіть найважливіші осередки (міста) духовної культури Галицько-Волинської Русі.

10. Поясніть значення Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури.

Тестові завдання

1. Об’єднане Галицько-Волинське князівство утворилося у:

a) Х ст.;

б) ХІ ст.;

в) ХІІ ст.;

г) ХІІІ ст.

2. У якому місті Галицько-Волинської держави було зведено замок Любарта (ХІV ст.):

a) Луцьку;

б) Галичі;

в) Холмі;

г) Львові?

3. За часів якого князя у Галичі було відкрито велику бібліотеку:

a) Володимирко;

б) Ярослав Осмомисл;

в) Ярослав Мудрий;

г) Данило Галицький?

4. У якому літературному творі наводиться легенда про євшан-зілля:

a) “Повість минулих літ”;

б) “Ізмарагд”;

в) “Слово про Ігорів похід”;

г) “Галицько-Волинський літопис”?

5. Назвіть види архітектури часів Галицько-Волинського князівства, що переважали серед інших за функціональним призначенням:

a) палацова та цивільна;

б) фортифікаційна та культова;

в) фортифікаційна та палацова;

г) культова та цивільна.

6. Які види монументального живопису були поширені у часи Галицько-Волинського князівства:

a) фреска та мозаїка;

б) фреска та іконопис;

в) мозаїка та іконопис;

г) книжкова мініатюра та мозаїка?

7. У якому іконописному образі найяскравіше за часів Галицько-Волинського князівства знайшли своє вираження ідеї визволення українського народу із золотоординського ярма:

a) Богоматері-Оранти;

б) Богоматері-Одигітрії;

в) Миколи-Чудотворця;

г) Юрія Змієборця?

8. Техніками якого виду художнього ремесла є зернь, скань, чернь:

a) ювелірного;

б) гончарного;

в) ковальського;

г) склоробного?

9. Назвіть ім’я видатного скульптора галицько-волинської доби:

a) Тимофій.

б) Аліпій.

в) Авдій.

г) Митуса?

10. Хто з галицьких культурних діячів міг бути ймовірним автором “Слова о полку Ігоревім” згідно із гіпотезою Грабовського:

a) Аліпій.

б) Митуса.

в) Авдій.

г) Тимофій?