Шпори з історії - Держави і права України

100. Механізм державного управління в Радянській Україні в 1917-1920 рр.

Вищим органом влади проголошується Всеукраїнський з’їзд Рад. У перервах між з’їздами його його функції мав виконувати Центральний виконавчий комітет. До складу ЦВК входив 61 член. Першим головою ЦВК був обраний Медвєдєв. ІІ Всеукраїнський з’їзд рад збільшив склад ЦВК до 102 членів. Свою роботу ЦВК проводив через відділи: агітаційний, господарський, зв’язку, військовий. ЦВК зі свого складу обирав Президію.

Вищим виконавчим і розпорядчим органом радянськой України був уряд – Народний Секретаріат. Формування уряду було компетенцією ЦВК. Центральними органами управління були секретарства,які очолювали народні секретарі. Держава мала назву УНР.

Формування вищих огранів влади і управління в радянській Україні цілком залежало від Москви.

Місцеві органи влади. В міру поширення радянської влади на території України Народний Секретаріат скасував посади губернських, повітових і міських комісарів,встановлені ЦР.

Місцевими органами влади були проголошені ради селянських і солдатських депутатів і їх виконавчі комітети.

Створювались надзвичайні органи влади – ревкоми, військ ревкоми, формування яких було прерогативою більшовицької партії.