Шпори з історії - Держави і права України

98. Скасування кріпацтва в Австрійській імперії 1848 року, його політико-правові наслідки для українських земель.

Березень 1848 р. у Закарпатті проголосили закон угорського сейму про ліквідацію кріпацтва і феодальних повинностей селян. Квітень 1848 у Галичині оголошений патент імператора про скасування панщини. Серпень 1848 на Буковині розповсюджено дію патенту. У Галичині поміщики стали саботувати закон про скасування кріпацтва, і у 1848 р. у Львові створено першу політичну організацію, що захищала демократичний розвиток Галичини (Головну Руську раду). В результаті революційних подій в Австрії було скасовано кріпосну залежність селян. Ліквідовано панщину за викуп, як форму кріпосної залежності. Але, як і в Росії, це не полегшило економічного становища. Селяни мали компенсувати поміщикам 20-кратну вартість всіх річних повинностей, підлягали прямому і непрямому оподаткуванню, повинні були утримувати школи, шляхи тощо. Поміщики захопили у приватну власність сервітути (права користування чужим майном - громадські угіддя, ліси, пасовиська), а багатьох селян звільнили без землі, що призвело до нових кабальних угод. Селянин мав платити за заготівлю дров, будівельних матеріалів, випас худоби. З приводу сервітутів селяни зверталися до судів, але не вигравали справ. Після аграрної реформи 42% селянських господарств стали економічно не рентабельними і не мали можливості прогодувати своїх власників. На принці 19 ст. вкрай зубожілі селяни змушені були емігрувати до США, Бразилії, Канади та інших країн. Позитивні наслідки: селяни звільнилися від закріпачення, скасувалася за викуп панщина У зв’язку з поширенням капіталістичних відносин на селі застосовується система вільного найму, з’являються сільгосп. робітники. Негативні: ліквідація сервітутного права, а також права селян користуватися громадськими землями.