Шпори з історії - Держави і права України

 94. Розвиток адміністративного законодавства в другій половині XIX ст. – початку XX ст. в Росії.

Адміністративне законодавство - галузь законодавства почала формуватися у другій половині XIX ст., і характеризувалася обмеженням прав особи.1861 р. Маніфест Олександра II Оголошено скасування кріпацтва 1881 р. "Положення про заходи до охорони державного порядку та громадського спокою" На його підставі губернатори використовували такі види адміністративних стягнень, як штрафи, арешт, ув'язнення в тюрму або фортецю. До селян адміністративні стягнення в виді арешту застосовували земські начальники, посади яких були затверджені в 1889 році.1905 р. Маніфест 17 жовтня Цар Микола II дарував усім підданим громадянські права і свободи (совісті, віросповідання, політичний плюралізм тощо)На початку 20 ст. адміністративна зекономдавство спрямовувалося на обмеження громадянських свобод дарованих Маніфестом.1905 р. Закон про вибори» Внесено зміни до Маніфесту 17 жовтня щодо виборних прав кожної верстви населення1905 р. 1906 р. "Тимчасові правила про пресу" Були обмежені громадські свободи, проголошені Маніфестом. Забороняли публікації, які загрожували безпеці держави, закликали до страйків на підприємствах та припинення занять в учбових закладах, до організації заборонених законом зібрань тощо.1906 р. "Тимчасові правила про товариства та спілки Заборонялися товариства, які мали мету, що суперечила громадській моралі, була заборонена кримінальним законом або загрожувала громадському спокою та безпеці.1906 р. "Тимчасові правила про зібрання Практично виключали можливість проведення зібрань без дозволу поліції і присутності її представників, які в будь-яку мить могли їх припинити.