Шпори з історії - Держави і права України

88. Маніфест царського уряду від 17 жовтня 1905 року. Зміни в центральному апараті  самодержавної влади і самодержавного управління.

1905 р. після поразки російського царизму в військових операціях протии Японії в Росії вибухнула буржуазно-демократична революція. В умовах наростання тиску цар Микола II погодився на поступки для населення. Кульминаційним моментом став знаменитий Маніфест 17 жовтня, за яким цар дарував усім підданим громадянські права і свободи- совісті, віросповідання, політ. Плюралізм тощо. Це була свого роду.Конституція, дарована царем своєму народові. Її поява розбурхала народні пристрасті. Почали з`язлятися різні партії, які мали протилежні цілі: «Ліві» партії ставилися вороже до урядових заходів, були також «Праві» і «Помірковані». Було створено держ. Думу із законотворчіми повноваженнями. Вже 11 грудня 1905 р. до Маніфесту було внесено уточнення з приводу виборних прав кожної верстви населення- так званий «Закон про вибори».

1906р. революційний рух почав спадати.