Шпори з історії - Держави і права України

70. Надзвичайне законодавство, яке діяло в УРСР у період другої світової війни

Надзвичайний Всеукраїнський з’їзд Рад затвердив нову Конституцію УРСР,вона мыстила 146 статтей.абсолютна більшість державно-владних повноважень булла віднесена до відання загальносоюзних органів.було проголошене право на працю що було фактично обовязком працювати.з метою зміцнення трудової дисципліни влада вдалася до жорстоких санкцій.були введені єдині трудові книжки.неявка на роботу була приводом для звільнення.була створена видимість законності широкої кампанії розкуркулення на селі.сімейне право характеризувалося посиленням втручання держави у справи сімї.суттєві деформації відбулися і у кримінальному праві.відбулося ужорсточення покарання за злочини проти держави.розширився перелік злочинів проти порядку управління.у результаті деформації кримінально-процесуального законодавства фактично було ліквідовано демократичні засади суспільства.