Шпори з історії - Держави і права України

69. Прийняття Конституції України 1996 року, її загальна характеристика.

Важливим   етапом   в   українському   державотворенні,   у   розвитку українського суспільства і держави стало прийняття  28  червня  1996р  нової Конституції України. Прийняття Основного Закону нашої держави — це  визначна подія в її історії, у житті її  народу.прийняттю конституції передували: створення Робочої групи  з  підготовки  проекту  нової  Конституції України в липні 1995 р. з числа фахівців у галузі конституційного права;

схвалення Конституційною комісією України проекту Конституції, який представила  ця  Робоча  група, колективне обговорення стаей проекту і нарешті ухвалення.конституція складається з Преамбули та 15 розділів які об’єднують 161 статтю. В 1 розділі»загальні засади» визначається що У. є суверенною і незалежною державою у формі республіки.демократичну суть держави конкретизує принцип народовладдя.соціальний характер держави визначає принцип соціальної спрямованості економіки.держава сприяє консолідації та розвитку української нації.державною мовою є укр..мова. проголошується принцип верховенства права.визначено ознаки правової держави.конституція проголошує особисті права людини,закріплено політичні права і свободи громадян,передбачено широкий спектр економічних культурних  і соціальних прав людини.