Шпори з історії - Держави і права України

65. Загальнодержавні органи влади і місцевого управління в Австро-Угорщині

Центральне управління здійснювали імператор і органи які перебували при його особі.важлива роль у системі центрального управління українськими землями належала міністерству внутрішніх справ і галузевим міністерствам що малт органи в системі місцевого управління.місцеве управліннч очолювали генерал-губернатори та губернатори які зосередили у своїх руках вищу місцеву адміністративну поліцейську наглядову судову владу.у розпорядженні генерал-губернаторів перебували розташовані на відповідній території війська які використовувались для придушення народних повстань.система повітового управління головна роль у якій належала земському суду включала повітові казначейства,правління державних маєтностей,митні установи.до системи місцевого управління належали і станові органи – губернські і повітові дворянські зібрання на чолі з предводителями дворянства.управління у містах здійснювалось поліцейськими ораганами.