Шпори з історії - Держави і права України

62. Зміни у правовому становищі українських земель у складі Австрійської імперії

Відбулася заміна польського застарілого законодавства на австрійське.був введений австрійський цивільний кодекс.його джерелами були пандектне право,Прусське земське уложення і місцеве право деяких австрійських земель.у кодексі визнавались рівність громадян перед законом,свобода договірних відносин,цивільний шлюб.кримінальний кодекс скзалався з 2 частин кожна з яких мала розділ кримінального матеріального права і розділ процесуального права.головним способом показання було ув’язнення,за деякі злочини встановлювалася смертна кара.у процесі судових реформ була створена прокуратура яку очолював головний прокурор.прокуратура здійснювала нагляд за законністю дій державних установ суду слідчих органів окремих осіб.суди поділялися на шляхетські духовні міські домені альні й комітатські.