Шпори з історії - Держави і права України

52. Система управління в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.).

На початку Визвольної війни вищим органом влади була Військова рада Війська Запорізького. Вона вирішувала найважливіші державні питання як воєнні, так і політичні: вибирала гетьмана і генеральний уряд, вирішувала питання зовн. політики. З 1649 падає роль Військової ради і зрозтає значення старшинських рад. Система управління складалася з 3 ступенів: Генерального, полкового та сотенного урядів.

Генеральний уряд був центральним органом управління. Обирався Військовою радою. Очолював уряд гетьман. Генеральний уряд був вищим розпорядчим, виконавчим та судовим органом. Також до уряду входили генеральні старшини:

Генеральний писар- зовнішні відносини, канцелярія.

Ген. обозний, ген. осавул, ген. хорунжий займалися військовими справами

Ген. суддя був вищою апеляційною інстанцією.

Ген. підскарбій – фінансова система.

Місцеве управління здійснювали полкові та сотенні уряди. Полковий уряд складався з полковника та полкової ради,  яка обирала полкову та сотенну старшину. Сотенний уряд очолював сотник. Міста мали свою адміністрацію, її влада не поширювалась на козакі. У селах війти управляли селянами, а отамани – козаками.