Шпори з історії - Держави і права України

46. Судовий процес в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

У договорі 1654 р. Була зафіксована вимога України підтвердити “права і вольності наші військові, які з віків мало Військо Запорзьке“.

Внаслідок Визвольної війни польська судова система була скасована.

Після створення Української держави суд. система складалася з Генерального суду, полкових, сотенних та громадських (сільських) судів. Генеральний суд – це вищий суд. орган,з часом перетворюється у вищу апеляційну інстанцію,здійснював нагляд за нижчими судами. Окрім названих, ще існували церковні, цехові, мирові, третейські і ярмаркові.

1760-1763 р. – судова реформа. Україна поділена на 20 судових повітів. В кожному повіті було створено земський суд – для цивільних справ, підкоморський – для земельних. Відновлено гродські суди для розгляду кримінальних справ. Судова реформа 1760 поновила суди, які існували за польсько-литовського панування, але вона відокремила судову владу від адміністративної.

Наприкінці 1780 р. наказом царя на Лівобережжі було запроваджено загальноросійський устрій. Генсуд скасовано,замість громадських судів створено повітові.

На Правобережжі діяла польсько-шляхетська судова система.Найвища судова інстанція – коронний трибунал. Діяли – земські, гродські, підкоморські суди..

У Пн Буковині, Сх Галичині, Закарпатській Україні діяла судова система Австро-Угорської імперії. Для селян існували домінальні суди, для міського – магістерські, для шляхти – земські.

В Україні існували 2 форми процесу: змагальний і розшуковий. Судова справа починалася з подання позову. В цивільних справах попереднє слдство здійснював позивач, в кримінальних – судовий орган. Судочинство було усним і відображалось у протоколах. До судових доказів належать: власне зізнання, показання свідків, письмові та речові докази. Покарання дуже жорстокі: смертельна кара, калічництво, ганебні покарання, вигнання, головщина, штрафи, дисциплінарні покарання. Сторона, що була невдоволена вироком, мала право на апеляцію.