Шпори з історії - Держави і права України

45. Гарантії прав різних верств населення в нормах Конституції Пилипа Орлика (1710р.)

Конституцію П.Орлика (схвалено 5 квітня 1710 р. в день його виборів на гетьмана, з назвою ''Правовий уклад та Конституції відносно прав і вольностей Війська Запорозького'') була першим конституційним актом в Україні і укладалася не між гетьманом і монархом, а між гетьманом та козацтвом, яке виступило від імені всього народу, написана українською та латинською мовами, мала чітку систему (вступ і 16 розділів) і складала документ, де були сформульовані головні принципи побудови держави, проголошувала незалежність України від Польщі та МосквиКонституція Передбачала соціальне забезпечення убогих, удовиць, сиріт.Приділяла увагу становищу міщан, посполитих та козаків - ''людей убогих'', точно визначала різного роду податки та звільнення від них. Закликала дбати проте, щоб на простий народ не накладали надмірного тягарів, утисків, вимог. Вдови козаків, діти сироти, господарства тих, хто перебуває на війні не мали притягатися до повинностей і податків.Необмежена влада не має порушувати права ченців, священиків, бездітних удів, виборних і рядових козаків, двірських слуг і приватних осіб. Не пригноблювати підданих людей, не відбирати у них землю та майно. Передбачала надання відпусток козакамКонституція була затверджена шведським королем Карлом XII, але практично не вступила у юридичну силу в Україні, за винятком обмеженої території, яка контролювалася Швецією. Лишилася в історії як оригінальна правова та мовна пам'ятка, що обґрунтовує можливість існування парламентарної демократичної республіки.