Шпори з історії - Держави і права України

24.Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.

У цей час адміністративний устрій майже не змінився, порівняно з час до татаро-монгольського панування на українських землях. Різницею було те, що віднині кожен князь мав отримати ярлик – символ влади – у золото ординців, всі руські князі були васалами ханів Золотої Орди.