Шпори з історії - Держави і права України

114. Формування фабричного законодавства в Російській імперії в другій половині XIX ст.

Бурхливий розвиток підприємницької діяльності, ріст промислового виробництва викликали необхідність у законах, що регулюватимуть трудові відносини. Розвиток фабрично-заводського законодавства – норми застосовувалися у приватних підприємствах, на державні – не поширювалися, мали більше декларативний характер.

1882 р. Закон «Про малолітніх працюючих на заводах, фабриках і мануфактурах» Забороняв роботу дітей до 12- річного віку і встановлював обмеження щодо праці підлітків. 

1885, 1897 р «Про заборону нічної праці малолітніх та жінок на заводах, фабриках і мануфактурах» Встановлювалася максимальна тривалість робочого дня в 11,5 годин, заборонялося використання праці жінок і підлітків на тяжких і підземних роботах, а також уночі, вводились обмеження щодо застосування штрафів. 1886 р. "О надзоре за заведеннями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих" Закон про штрафи. В Україні було введено в Волинській, Київській, Подільській, Харківській і Херсонській губерніях лише через 7 років після прийняття — у 1894 році. На Полтавську, Таврійську і Чернігівську губернії цей закон розповсюджується ще пізніше.