Шпори з історії - Держави і права України

113. Особливості проведення реформи адміністративного устрою УРСР в 20-х р.р. – першій половині 30-х р.р. XX ст.

Територію УСРР визначено Ризьким миром 1921 р. між Росією та Польщею. 1922 р. республіка ввійшла до складу СРСР, а 1924 р. на її території утворено Молдовську АСРР.У 1917 – 1918 радянська Україна називалася УНР, з 1919-1937 - Українська Соціалістична Радянська РеспублікаУ період 1917-1922 зберігався старий, дорадянський адміністративний поділ, у складі 9 губерній (а не 12 як було раніше). У Криму створено автономію у складі РСФРР. У 1922 р. розпочалася адмін.реформа. Губерній знову стало 9. Наступного року ліквідували повіти та волості, замість них утворено 53 округи та 706 районів які об’єднували сільські, міські та селищні ради. У 1925 р. уряд ліквідував губернії як амін.одиницю і ввів трьохступеневий амін.поділ на округ=район=сільраду. Серед них 12 національних районів і 549 національних сільрад (євроейські польські татарські)У 1930 р. ліквідовано і округи, введено 2-ступеневу структуру район-сільський і місто-сільрада. Метою було наближення провінції до центру, але ця структура не виправдала сподівань. 

Тому у 1932 р. уряд провів чергову адмінреформу, створивши поділ який існує нині.Найбільшою амін.одиницею є область, області поділялися на райони, ті на місцеві ради – міські, сільські та селищні. До 1940 р. зберігалася молдавська автономія.У 20-30 роки територіальний та адміністративний устрій УСРР постійно змінювався і реформувався. А напередодні другої світової війн, після пакту Молотова-Ріббентропа, західні кордони УРСР змінилися радикально.